Militærøvelsen Austra Hind 22 mellom India og Australia avsluttes idag. Austra Hind skal etter planen bli en årlig begivenhet for Indias og Australias militære styrker.

Austra Hind 22 ble holdt i Indias nordvestlige delstat Rajasthan og involverte enheter både fra den australske og den indiske hær. Det offisielle målet med øvelsene er å forbedre funksjonsdyktigheten mellom de to hærene ved deltagelse i fredsbevarende FN-oppdrag.

Frie og åpne sjøruter

Gjentatte indisk-australske militærøvelser er en melding til Kina om at Canberra og New Delhi vil opprettholde den regelbaserte orden i regionen med frie og åpne sjøruter – spesielt gjennom farvannene i Sydøst-Asia nord for Australia. 

Disse øvelsenes landbaserte karakter er et markant avvik fra det tidligere flåtesamarbeidet mellom de to land. At øvelsene er lagt nær de omstridte kinesisk-indiske grenseregioner signaliserer i tillegg at Quad-allierte anser at den regelbaserte orden også strekker seg til Indias landbaserte grenser mot Kina.

Bekymrer neppe Kina

I betraktning av øvelsenes begrensede omfang – til tross for at dette er den største kontingent av australske soldater i India siden annen verdenskrig – er det usannsynlig at de får alvorlige konsekvenser for forholdet mellom de to landene og Kina. 

Beijing anser sannsynligvis australsk intervensjon i kinesisk-indiske grensetvister som lite realistisk. Men ettersom omfanget og rekkevidden av den årlige AustraHind økes, kan den potensielt endre Beijings kalkyle – spesielt i tilfelle India inntar en tøffere holdning i grensespørsmål.

Øvelsen kom i gang bare dager etter at den 12. militærøvelsen Agni Warrior ble avsluttet mellom Singapores væpnede styrker og den indiske hær. Øvelsen er blitt holdt på indisk jord siden 2004 under rammen av Army Bilateral Agreement mellom India og Singapore.

Quadrilateral Security Dialogue

AustraHind 2022 er siste manifestasjon av økende militært samarbeide mellom to land som også er alliert gjennom Quad-samarbeidet mellom USA, India, Japan og Australia. 

Quad, Quadrilateral Security Dialogue, startet som et løst partnerskap i 2004 og ble formalisert i 2007 av Japans daværende statsminister Shinzo Abe, men falt i dvale på grunn av australske bekymringer for å irritere Kina. I 2017 våknet Quad av dvalen grunnet bekymringer for Kinas voksende innflytelse i stillehavsregionen. Quad holdt sitt første formelle toppmøte i 2021 og møttes igjen i mars iår.

Det har ikke vært aktuelt å utvide Quad-samarbeidet, men det har vært holdt «Quad-plus»-møter som har inkludert Syd-Korea, New Zealand og Vietnam.

Australia bekymrer seg over raskt økende samarbeid i egen bakgård. Les

Salomonøyenes sikkerhetssamtaler med Kina uroer Australia

 

 

Hvis du bare skal kjøpe én bok før jul, så la det bli «Mesteren og Margarita».

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet»!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.