Samtidig slår Høyesterett fast at sanksjonsforskriften forbyr russiske borgere å fly drone i Norge. Dette har vært et stridstema, ettersom Hålogaland lagmannsrett konkluderte med at det ikke er slik som politiet og PST har ment.

– PST tar det til etterretning, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB om at Høyesterett nå støtter politiets forståelse av forskriften.

Yakunin er sønn av en russisk forretningsmann med bånd til Vladimir Putin. Han ble pågrepet i Hammerfest mandag i forrige uke, siktet for droneflyging på Svalbard.

47-åringen ble i Vestre Finnmark tingrett onsdag i forrige uke varetektsfengslet i to uker, men anket fengslingen til Hålogaland lagmannsrett. Lagmannsretten ville løslate ham, men denne kjennelsen har Høyesterett nå opphevet.

Høyesteretts konklusjon

Det var påtalemyndigheten som anket kjennelsen til Høyesterett. De anførte at lagmannsrettens mindretall, som ville fengsle mannen, hadde forstått den aktuelle sanksjonsforskriften korrekt.

Høyesteretts ankeutvalg er enig i dette og mener lagmannsrettens flertall har tolket sanksjonsforskriften feil.

De mener forskriftens forbud mot å lande, ta av eller fly over Norge med «ikke-russiskregistrerte luftfartøyer» som eies, leies eller kontrolleres av russere, også omfatter droner.

«I uttrykket «luftfartøyer» ligger det ikke noe skille mellom registrerte og ikke-registrerte fartøyer. Det er derfor ikke tvilsomt at det første alternativet omfatter et forbud mot å lande på, ta av fra eller fly over Norges territorium for alle russiske luftfartsselskaper uavhengig av om luftfartøyet er registrert eller ikke», skriver Høyesterett i sin kjennelse.

– Skuffet over PST

Saken må dermed behandles i rettsvesenet på nytt.

Torsdag kommenterte Yakunin selv PSTs anke i en pressemelding via forsvarerne sine.

– Jeg er skuffet over at påtalemyndigheten har anket avgjørelsen fra lagmannsretten, sa han.

Han sa at han har gjort sitt ytterste for å hjelpe politiet med å opplyse saken, og at han er trygg på at han ikke vil bli kjent skyldig i en eventuell rettssak.

– Skulle saken min gå videre til retten, er jeg overbevist om at min uskyld vil være åpenbar for retten. Mitt juridiske team og jeg vil vise at det er hevet over enhver tvil at jeg var på ferie i Norge og at det ikke er straffbart å fly en hobbydrone, sa han.

Tidligere har Yakunin, som har både britisk og russisk statsborgerskap, gjort det klart at han anser seg selv for å være britisk.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.