NHO, LO og flere industriforbund anbefaler regjeringen å satse på utvinning og foredling av sjeldne jordartsmetaller i Norge.

Norsk Industri, Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Bergindustri gått sammen med NHO og LO om en strategi for å få på plass utvinning av slike metaller i Norge.

Tirsdag overleverte de fem organisasjonene et felles strateginotat til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Blant annet anbefaler de regjeringen om å etablere en satsing på kritiske råmaterialer og tilhørende verdikjeder sammen med EU.

Da trengs det økonomiske insentiver til å kartlegge kritiske mineralforekomster og investere i industriell produksjon, mener de.

– Økt tilgang til mineraler er en forutsetning for grønn omstilling av økonomien, heter det i notatet, der det vises til at slike metaller brukes i blant annet vindkraftturbiner og elbilmotorer.

Ifølge organisasjonene har Norge trolig Europas største forekomst av flere sjeldne jordartsmetaller på Fensfeltet i Nome kommune i Telemark.

– Vi er nå i posisjon til å kunne utvikle en komplett verdikjede fra mineralutvinning, separasjon og prosessering av de sjeldne jordartsmetallene og til produksjon av metaller og magneter, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Sjeldne jordartsmetaller (Rare Earth Elements – REE) er en samlebetegnelse på 17 forskjellige grunnstoffer som brukes i det meste av moderne teknologi, vindturbiner, robotikk, datalagring og medisinsk teknologi, samt i produksjonen av permanentmagneter, som spiller en sentral rolle blant annet i elbiler og vindturbiner.

EU venter at etterspørselen etter metaller til bruk i permanentmagneter kan bli tidoblet fram mot 2050.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.