Joe Biden skulle torsdag holde en tale til nasjonen hvor han skulle utdype hva han mente da han sa at Trump-Republikanere er halv-fascister. Biden sa USAs demokrati er truet – av MAGA-bevegelsen. Han stemplet halvdelen av befolkningen som en trussel mot demokratiet.

I sine tilhengeres ører er dette søt musikk. De mener at Biden forener nasjonen, slik han lovet i innsettelsestalen. Men hans politiske motstandere hører noe helt annet. De hører en president som innevarsler at USA skal bli en ettpartistat.

Hvis Republikanerne som stemmer Trump – og det er et knusende flertall – er illegitime, og må hindres i å stille til valg, har Demokratene trukket opp linjene som vil gjøre USA til en ettpartistat. I Demokratenes ører høres dette rettferdig ut, hvis man kjøper Bidens historiefremstilling, ikke bare om Charlottesville og 6. januar, men om Roe vs Wade og 2nd amendment, retten til å bære våpen og stemmerett. Biden får det til at det er Republikanerne som truer amerikaneres frihet og rettigheter.

Men Republikanske velgere hører noe helt annet. De hører ytringsfrihet, privat eiendomsrett, retten til å beskytte det ufødte liv, retten til bære våpen fremstilt som noe truende.

Det er to verdener som er helt inkommensurable. Biden ga på en måte startskuddet til å erklære krig mot MAGA, som står for Make America Great Again. Han påsto at det er Demokratene som står for amerikanske verdier. Han hevdet at Republikanernes krav om sikre valg der velgerne må identifisere seg, er undertrykkelse av velgere. Velgerne ser at det strømmer millioner over grensen i sør. Hvis disse kan stemme ved neste valg trenger man ikke lure på utfallet.

Bidens opptrapping av retorikken var et varsel om at han og regimet hans føler seg berettiget til å bruke statens organer til å gå etter MAGA-bevegelsen. Det har aldri skjedd før i amerikansk historie at en president bruker statens organer til å gå etter et politisk parti. Biden har akkurat fått vedtatt at skatteetaten skal utvides med 87.000 tjenestemenn. De skal ha rett til å bruke dødelig makt.

Samtidig vil Biden ta våpnene fra alminnelige mennesker. Amerikanerne hører hva de hører.

Biden sa USA befinner seg på et vippepunkt. Demokratiet er truet. Det hørtes ut som han mente situasjonen krever ekstraordinære tiltak.

«Today, there are dangers around us we cannot allow to prevail,» Biden said, accusing Trump and his supporters of wanting to use violence to attack the nation’s democratic institutions.

Biden, during a speech in Philadelphia, said the nation was at an inflection point and Americans need to declare,» This is not who we are.» He suggested that MAGA Republicans are seeking to overthrow the current system. «We cannot be pro-insurrection and pro-American,» he said. «Stop the assault on American democracy»

«I dag er det farer rundt oss vi ikke kan tillate å seire,» sa Biden, og anklaget Trump og hans støttespillere for å ville bruke vold for å angripe nasjonens demokratiske institusjoner.

Biden sa under en tale i Philadelphia at nasjonen var ved et vendepunkt og at amerikanere må erklære: «Dette er ikke hvem vi er.» Han foreslo at MAGA-republikanerne prøver å styrte det nåværende systemet. «Vi kan ikke være pro-opprørere og pro-amerikanske,» sa han. «Stopp angrepet på det amerikanske demokratiet»

Bidens tale fant sted i bygningen hvor uavhengigheten ble erklært, Independence Hall. Bakgrunnen var lyssatt i samme mørkerøde farge som nazistene brukte. Monica Crawley bemerket at det så ut som et satanisk rituale.

En demonstrant, som også var politimann, ble nylig dømt til ti års fengsel for å ha havnet i et basketak med en politimann 6. januar. Antifa og BLM har fått svært milde straffer, hvis noen overhodet, for langt alvorligere vold og skadeverk sommeren 2020. Bidenregimet sender et signal og amerikanerne forstår det. Det er ikke lenger likhet for loven.

Nå er Trump-Republikanere redde for at Bidens tale, hvor de blir utropt til fiender av republikken, er et startsignal om at Antifa og BLM har rett til å bruke vold. Mange rådgivningssentre og kirker er blitt angrepet etter at høyesterett opphevet Roe vs. Wade. En ungdom fra California dro over til Washington for å drepe høyesterettsdommer Kavanaugh og hans familie.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.