Arbeiderpartiet har gjort Senterpartiet til husmann i Regjeringen. Sp overkjøres i sak etter sak. Nå tyder stadig mer tydelige signaler på at partiet forbereder oppbrudd.

Eva Nordlund i Nationen, en avis som står Sp nær, spurte i en kommentar nylig om «Hvor mange ganger kan Sps stortingsgruppe kreve politisk styring av energipolitikken uten resultater?». Hun ga selv svaret: «Sp må enten ha gjennomslag i energipolitikken eller gå ut av regjering. Ganske snart. Det går allerede på stumpene løs. Sp kan ikke overraskes over at velgerne nå spør seg hva partiet gjør i regjering når resultatene uteblir. Det er vanskelig å ikke legge merke til at Ap overkjører Sp».

Ap og Sp har fullstendig ulikt syn på energipolitikken. Der Sp krever politisk styring, står Ap på at markedet må bestemme. Partiene har totalt ulik oppfatning av situasjonen, men splittelsen har under dekke av oppnevning av en helt unødvendig energikommisjon og tallrike utredninger vært skjult. Nå sprekker kamuflasjen.

Sp’s stortingsgruppe vedtok for et par uker siden en uttalelse med krav om at strømeksporten må stanses. Parlamentarisk nestleder Geir Pollestad sa til NTB at hvis Regjeringen ikke har tilstrekkelige virkemidler for å tvinge kraftselskapene til å begrense produksjonen og eksporten, så er det bare å komme til Stortinget. Der vil den få det.

Dette avvises kontant av statsminister Jonas Gahr Støre i et stort intervju med Aftenposten mandag. Han har ingen planer om statlig inngrep i krafteksporten. Det er ikke så rart. Støre er blant Margareth Thatchers og Tony Blairs politiske elever og evangelist for fri flyt i frie markeder. Dessuten er han EU-apostel og globalist. Düsseldorf og Bremen først, deretter Porsgrunn og Høyanger – hvis det er strøm igjen. 

Det er blitt et av Støre-regjeringens kjennemerker at statsråder ryker i tottene på hverandre offentlig. Tidligere i sommer viste barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til at surrogati er ulovlig i Norge og tok til orde for å straffe nordmenn som avler barn i en fremmed livmor i utlandet. Hennes regjeringskollega kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) rykket straks ut offentlig for å sette statsråd Toppe på plass.

Mandag tok forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe et generaloppgjør med den klimapolitiske hovedlinjen som har både statsministeren og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) som prosessfullmektiger. I et stort oppslått intervju med Klassekampen sier Senterpartiets leder at EUs klimamål vil føre til en avindustrialisering av hele kontinentet.

– Tyskland og Storbritannia har stengt kraftproduksjon uten å tenke på konsekvensene. Den europeiske energipolitikken har vært fullstendig ansvarsløs over lang tid. Europa har bygd ned strømproduksjonen sin og flyttet sikringsboksen til Russland, sier Sp-nestlederen. Han legger til at hvis Europa veldig raskt ikke starter med å produsere mer strøm, vil det om noen år ikke være mye igjen av europeisk industri.

Borten Moes oppgjør med EUs energipolitikk, er også ramsalt kritikk av den politikken hans egen regjering er bundet av. – Enten må en gi seg på klimamålene, eller så står vi overfor en avindustrialisering av hele kontinentet. Det går ikke an å basere politikken på teknologi som ikke eksisterer.

Tegnene blir stadig tydeligere på at Sp forbereder seg på Spexit. Strategien later til å gå ut på at partiet forlater Regjeringen hvis energipolitikken ikke legges om. Det vil ikke skje og da vil Ap alene bære ansvaret for den politikken Ap eksponerer med så nå trasige følger.

Da vil Ap steke i sitt eget fett og møte meningsmålinger hvor 1-tallet er første siffer.

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.