Nye gater stenges , til glede for MDG-entusiaster, men svært få andre. Foto: Document 

Det rødgrønne byrådet i Oslo fortsetter sin krig mot bilistene, og stenger ytterligere to sentrale bygater for biltrafikk. Prosjektet koster skattebetalerne 11 millioner kroner.

Document har i flere artikler omtalt det rødgrønne Oslo-byrådets intense krigføring mot alle som har behov for å kjøre bil i byen.

Denne virksomheten gir seg blant annet utslag i at travle gater stenges for biltrafikk, noe som skaper kø, omkjøringer og store problemer for både varetransport og persontransport.

Det er i all hovedsak byrådspart MDG som klarer å få igjennom disse tiltakene, et parti som nasjonalt ligger under sperregrensen.

Også i Oslo er MDGs støtte liten, så det finnes ingen folkelig forankring bak denne omfattende samferdselsomleggingen som nå foregår.

MDG er en liten gruppe ytterliggående aktivister som gjennom kynisk politisk hestehandel har klart å presse igjennom en rekke saker kun de selv ønsker. Disse prosessene er blitt en karikatur på demokrati, og svært langt fra de prinsipper som ligger bak tanken om allment folkestyre. Et fåtall styrer på tvers av flertallets mening og interesser.

Nå tar de rødgrønne i Oslo enda et steg videre i dette svært kritikkverdige arbeidet. Fortsatt sitter MDG i førersetet, med byrådsleder Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet som et tilsynelatende handlingslammet gissel i baksetet. I baksetet befinner også et usynlig SV seg.

Nettavisen skriver at to av Oslos sentrumsgater, gata Grønland og Kirkegata, blir stengt midlertidig. Målet til byrådet er å stenge disse gatene (og andre gater) permanent for biltrafikk.

Foto: Document 

Prislappen for den midlertidige stengingen, som er en del av prosjektet bilfritt byliv, er beregnet til 11,4 millioner kroner.

Dette er penger som trolig kunne kommet godt med til andre formål i en hovedstad der oppgaver står i kø i en rekke sektorer.

– Vi ønsker å gi gatene og byen tilbake til innbyggerne, og vi synes det i dag er for mye areal som settes av til biler, sier byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG), i byrådsavdelingen for byutvikling i Oslo, til Nettavisen.

Fram til 15. oktober skal gatene være såkalte bylivsgater, for å gi en forsmak på hva gatene kan brukes til.

Det innebærer at kjøremønsteret vil bli endret, og bilene skal erstattes med bredere fortau, mer plass til mennesker, flere trær og planter. Det er i hvert fall slik det fortoner seg i MDGs versjon av virkeligheten .

– Gatene skal bli enda mer triveligere, og mer tilgjengelige for myke trafikanter som faktisk ofte slett ikke har bil i sentrum. Vi er ganske spente på å se hvor mye grønt og natur vi klarer å få tilbake inn i gatene, sier Reinvang.

Det han  beskriver som «grønt og natur» innebærer i praksis at kommunen har dumpet en haug med kratt og ugress midt i byen. Det er uklart hva andre enn insekter, mus og rotter vil få ut av dette.

En haug av steiner, noen pjuskete busker og trær samt mye ugress dumpet ned midt ned i sentrum. Dette defineres av MDG som «bilfritt byliv» og selve lykken for alle som bor i Oslo. Foto: Document

Forrige fredag stengte Kirkegata for gjennomkjøring, og denne uka er det gata Grønlands tur for åpning av en mer bilfri sentrumsgate.

I Kirkegata er det satt opp steinmurer og plantet trær og andre planter. Mens det på Grønland bygges trekonstruksjoner for å gi plass til butikker og serveringssteder som får ta gatearealet i bruk for sine virksomheter i sommer.

Gatene stenges imidlertid ikke fysisk for bilkjøring, men det blir gjennomkjøring forbudt. Når prøveprosjektet er ferdig i oktober, skal hele prosjektet evalueres.

Reinvang tror dette er noe folk virkelig setter pris på:

– Folk flest liker bilfritt byliv og dette er et kult prøveprosjekt med trær i gatene, som er utarbeidet i samarbeid med lokalt næringsliv, sier han, uten å belegge dette med noen undersøkelser foretatt i de aktuelle områdene.

Merkelig nok får dette prosjektet støtte også av Senterpartiet i Oslo bystyre. Gruppeleder Morten Edvardsen mener en opprustning av gatene er sårt tiltrengt.

– Mange bor trangt og har behov for grønne, gratis friområder i nærmiljøet både for barn og voksne. Vi får aldri nok av hyggelige møteplasser og grønne lunger i Oslo, så det er positivt, sier Edvardsen til Nettavisen.

Nå kan de altså sette seg med fluktstol i ugresset.

Edvardsen mener imidlertid at prosjektet må evalueres nøye før gata eventuelt blir stengt permanent.

– Å stenge trafikk ett sted reduserer ikke nødvendigvis trafikk, men flytter den et annet sted, sier han.

Høsten 2023 er det igjen kommunevalg, og innbyggere i Oslo og andre byer får mulighet til å si sin mening om disse påfunnene.

Les også:

MDG vil stenge Oslo-tunnel for privatbiler. Brukes av 18.000 biler per døgn

Sommer er tid for å lese gode bøker:

Nyhet fra Document forlag, bestill i dag:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Stadig like aktuell:
Kjøp Kents bok her!

Bestill også:

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.