Garry Winogrand Rhinos New York 1963

De gjør mye ut av seg, disse grønnsosialistiske moralistene i MdG: De har innbilt mange at «Det grønne skiftet» er her, og denne oppkonstruerte virkeligheten gir dem mandat til å forlange at alle følger deres virkelighetsoppfatning og gjør som de sier. Gjør du ikke det, er du en skitten, ond og forurensende fossil. I tråd med deres grønne utopi skal Oslo gjøres om til et bilfritt paradis hvor folk hopper paradis i gatene, danser på parkeringsplassene, og koser seg i skyggen mellom husene. Oslo skal endelig få «byliv». Knapt noen våger å stille det innlysende spørsmålet «jammen hadde ikke Oslo byliv før dere kom til makta da?» Joda. Massevis. Bilen er nemlig byens blod, og la meg illustrere det med et regnestykke.  

Det er en god grunn til å se nærmere på Fridtjof Nansen Plass når vi snakker om «byliv». For det første er den ganske symboltung: Det er bakgården til Byrådet i Oslo, så de vil gjerne at den gjenspeiler politikken som føres. (Og nå gjenspeiler den stort sett bare rot og tomhet) For det andre er den gjort bilfri en gang tidligere. Det skjedde i 1994 og skulle være et ettårig prøveprosjekt, men etter bare tre måneder var plassen en livløs steinørken, butikkene nesten konk, og handelsstanden så desperate at man bestemte å åpne den for biler igjen. Det har sosialistene åpenbart ikke lært noe av. (Men hadde sosialister vært i stand til å lære av historien eller egne feil, ville det ikke finnes sosialister) For det tredje er plassen et viktig knutepunkt for nærtrafikken mellom øst og vest, særlig hvis tunellen er stengt – og det er den jo ofte. Det blir laaaaaaang vei rundt hvis man stenger Nansens Plass. 

Fjerning av parkeringsplasser, fjerner også folk. 

Men det verste er fjerningen av gateparkeringene i Oslo sentrum. Sosialistene vil «rydde plass til gående og syklende og skape byliv», en politikk som er litt i utakt med virkeligheten, ettersom gående og syklende alltid har myldret rundt på fortau og veiskuldre før, har de ikke det da? Jeg har bodd på Grünerløkka i tre år selv, og syklet til jobben på Frogner hver dag, med biler tettparkert i hver eneste gate. Det var aldri noe mangel på «byliv» som jeg kunne observere? Jeg hadde heller aldri fnugg av problem med å komme meg frem, og aldri behov for noen kostbar sykkelbane med rød asfalt. Hvor var problemet? 

Men det MdG politikere ikke forstår (og de burde de forstå, siden det er innlysende) er at det faktisk sitter folk i alle bilene som parkeres. Når en bil står parkert i en sentrumsgate med to timers parkeringsbegrensning, ja så betyr det at den bilen bidrar hvert fall til ett menneske går rundt i sentrum i ett eller annet ærend. De snirkler seg ikke inn i bygater og parkerer bilen i to timer bare for å ødelegge «bylivet» og irritere MdG. Og tar man bort gateparkeringen er det ikke gitt at alle disse bilene oppsøker parkeringshus – de er nemlig fulle nok fra før, og mye, mye dyrere siden de er private. Derfor begynte jeg å undre meg: Før var det nemlig ca 50 parkeringsplasser på Fridtjof Nansens Plass. Nå er det ingen. Hva innebærer egentlig det for «bylivet»? La oss tenke på noen tall. 

MdG har fjernet 225.000 gående fra området rundt Rådhuset

De 50 plassene hadde max parkeringstid på 2 timer. Hvis vi forutsetter at hver bil inneholder 1,5 mennesker, og hver bil sto parkert i gjennomsnittlig halvannen time, gjennom fra 09:00 til 23:00, (Det var nesten alltid fullt da) og hver person brukte moderate 100,- kroner i området rundt plassen (det er jo alltid en åpen kiosk et sted) finner vi at denne plassen alene bidro med ca 700 mennesker som myldret til og fra bilene. Hver dag. Og de la igjen ca 70.000 kroner i lokale bedrifter. Hver dag. Gjennom et helt år,  blir det et myldrende byliv på over 255.000 som gikk til og fra bilene parkert på Fridtjof Nansens Plass. Og de bruke over 25 millioner kroner i området rundt Rådhuset. 

Anslagsvis 255.000 gående, og 25 millioner kroner er altså fjernet for å skape «byliv» bare rundt Fridtjof Nansens Plass. Hvor logisk høres det ut? MdG, AP og Rødt har sørget for at disse menneskene ikke lenger bidrar til byens dynamikk, og går til og fra bilen sin gjennom sentrumsgatene.

Det vil ikke mangle innvendinger: Tallene mine er feil! Det kan godt være, men forandrer ikke på fakta: Biler inneholder mennesker.  Eller hva med innvendingen at det fortsatt går og sykler mennesker på Fridtjof Nansens Plass, for det jobber jo folk der fortsatt? Det er heller ikke valid, for de var der også når bilene sto der. De parkerte bilene bidro til ekstra mennesker og byliv rundt plassen. Så, når man påpeker at den plassen virker ganske folketom nå, så er det en matematisk grunn til det. Den er omgjort til en tom steinørken fylt med tilfeldig utplassert skrot uten sammenheng med behovet – noe som pussig nok gjenspeiler ganske nøyaktig hva MdG-politikere ser ut til å ha i hodet. Men det er ikke det verste: 

Folk med ærender i sentrum skal fjernes fra hele sentrum 

I mai 2017 annonserte byrådet jublende at «Nå blir et bilfritt byliv». Den 21. mars kan vi lese i Dagsavisen følgende: 

Oslo kommune er i ferd med å rydde unna en masse parkeringsplasser i Oslo sentrum. Og inn som erstatning for stillestående biler: Kultur! Store deler av kvadraturen skal nemlig bli parkeringsfritt i sommer. Og samtidig setter byen i gang seks forskjellige pilotprosjekter hvor parkering skal erstattes med noe moro.

Minst 400 parkeringsplasser er fjernet fra kvadraturen i Oslo for å oppnå denne moroa. Akkurat som Fridtjof Nansen Plass er også Kvadraturen et forretningsstrøk hvor det bor svær få mennesker. Skal man ha byliv der må folk stimuleres til å gå der, og planen er å sette opp installasjoner, lage kunst, utekontor, prikker i gatene og annet tullball, så folk skal få «danse i gatene» slik disse barnslige fjolsene i byrådet ønsker seg. Problemet er at biler og parkeringsplasser bidro nettopp til «byliv», ettersom det faktisk sitter folk inne i alle bilene som parkeres i gatene – gater som egentlig ikke er egnet til så mye annet. Gjør vi samme regnestykke for Kvadraturen som for Fridtjof Nansens Plass, får vi følgende horrible regnestykke: 

Sosialist-byrådet har fjernet to millioner gående fra kvadraturen!

Etter forutsetningene over, sørget parkeringsplassene i Kvadraturen daglig for at 5.598 mennesker myldret til og fra bilene som sto parkert, fra morgen til kveld. De la igjen ca 560.000,- kroner i de lokale bedriftene i kvadraturen. Hver dag. Årlig blir dette altså et byliv som utgjør et folkehav på hele to millioner mennesker, som legger igjen 204 millioner kroner. Nå er de fjernet. Borte, i bymiljøets navn. For når man fjerner bilene, fjerner man også menneskene som sitter i bilene. Og siden de hadde et ærend i byen som krevde bruk av bil, så har de i se stedet kjørt et annet sted for å gjøre ærendet sitt. 

Så, når noen påpeker at det er ganske tomt i Kvadraturen trass alle som skulle danse der, så har de helt rett i sin observasjon. Også i observasjonen at butikkene begynner å slite. Å fjerne parkeringsplasser gjør nemlig ikke byen mer tilgjengelig med mer  byliv. Det gjør byen mer u-tilgjengelig og ødelegger bylivet og arbeidsplassene. De skaper en steinørken, fordi de nekter å forstå hvordan mennesker flest tenker og ter seg – hvert fall den halvparten av Oslos borgere som ikke stemte på denne sosialistiske dustepolitikken. 

Enestående grønn arroganse.

Sosialistene klarer bare ikke kaste av seg tanken om at folk som kjører i bil i Oslo, gjør det for moro skyld. De har ingen forståelse eller respekt for andres behov som skiller seg fra deres eget, og klarer ikke sette seg inn i hverdager som ikke er prikk lik deres egen. Denne navlebeskuende arrogansen gjør disse politikerne fullstendig uegnet til å styre noe større enn en liten studenthybel. Bare prøv selv: Prøv å få en sentrumsboende barnløs og familieløs sosialist til å forstå bilbruksmønteret til en drabantbybasert storfamilie, så skal du få en ekstremt frustrende samtale: De har endeløst med tid til å kjøre buss og sykkel, har ingen andre enn seg selv å ta hensyn til, ingen andre forpliktelser enn cafebesøk med venner, og ingenting tyngre å bære en to liter melk som varer i tre dager. Derfor har de gått til krig mot bilen og barnefamilier i Oslo. De ser ingen mellomting mellom misbruk av bil, og ingen bruk av bil. Det er sort eller hvitt – derfor skal alle følge deres befaling. Ferdig. Men, nei gitt. No way. 

Nei, vi kan ikke handle det ukentlige matlasset med bussen. Nei, det finnes ingen elbil som dekker vårt bilbehov og pris. Nei, vi har ikke råd til en vare-elsykkel til 40.000. Nei, vi sykler ikke på glattisen med babyer i barnesete. Nei, vi kan ikke somle oss med kollektivtrafikk til og fra sentrum for å gå på kino; Barnevakten tar betalt per time, og kino er dyrt nok som det er. Og dessuten: Hvis barnevakten ringer, må vi hjem fort, og taxi er utenfor familiebudsjettet. Det er forøvrig parkeringshus også, som nå koster nærmere 100 kroner timen. Nei, vi kan ikke hente i barnehagen med sykkel. Tidsskjemaet og logistikken går ikke opp. Hvorfor kan ikke de røde akseptere at andre mennesker har andre behov enn dem selv? Er det virkelig så vanskelig å se opp fra sin egen grønne navle? 

Folketomhet skaper bare mer folketomhet.  

Ingen sitter å koser seg i en sentrumsgate mellom høye, skyggefulle hus når man heller kan sitte i en solfyllt park eller på en kafe. Folk vil tro du er gæærn. Ingen danser i biltomme gater når det regner. Det er forskrudd å tro noe sånt vil skje. Ingen bil-løse som bor på Grünlerløkka drar til Kvadraturen for å hygge seg i folketomme gater heller – de sitter heller i sitt eget nærmiljø. Og absolutt ingen beveger seg i iskalde januargater, unntatt folk som parkerer bilen og hutrer innom den lokale kiosken for en pølse i farta. Det er også «byliv», som ikke blir verdsatt av oslopolitikere som tror det er sommer, sykkelvær og dansefest i Oslo året rundt.

Det eneste trange bygater egentlig kan brukes til, er parkeringsplasser. Ønsker man bevegelse, dynamikk, folkeflyt, byliv og kunder i skyggefulle bygater uansett vær, føre og årstid, så finnes det bare en metode som er mer virkningsfull enn alt annet: Parkeringsplasser. Gateparkering gir byliv og inntekter til næringslivet, og parkeringsinntekter til kommunen. MdG forstår ikke det. Ikke fordi de bare hater bilen, men også fordi de egentlig hater byen. 

La det være en advarsel til andre byer, og Stem FrP, så skal vi ta gata tilbake. 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!