Forskningsminister Ola Borten Moe (S) går drastisk til verks, og avsetter styret i Forskningsrådet. Bakgrunnen er økonomisk rot, som at Forskningsrådet har lovt bort penger de ikke har.

Document skrev om saken i november. Forskningsrådet hadde lovet 500 millioner kroner til det såkalte Fellesløftet, som de forventet ville bli dekket inn av ekstra midler. Men forskningsminister Ola Borten Moe (Sp) sa nei.

40 ulike forskningsprosjekter var lovet penger, siden Forskningsrådet forventet en ekstra tildeling av midler som vanligvis kommer hvert fjerde år.

Forskningsrådet i knipe, får ingen hjelp fra Ola Borten Moe

Forskningsrådet forvalter nær 11 milliarder kroner av statens midler. Men de har brukt mer penger enn de har fått inn.

Derfor har Forskningsrådet havnet i alvorlig økonomisk trøbbel. Regjeringens har mistet tålmodigheten. Ola Borten Moe kaster derfor styret, og engasjerer tidligere SV-leder og finans- og kunnskapsminister Kristin Halvorsen som ny styreleder, ifølge Aftenposten.

Et midlertidig styre reduseres fra 11 til 5 medlemmer. Departementet etterlyser kompetanse på offentlig forvaltning, budsjettering og regnskapsregler, og Forskningsrådets økonomi skal granskes eksternt.

Det vil også bli tettere kontroll fra departementet fremover.

– Det er riktig og nødvendig å gjøre dette, sier statsråd Ola Borten Moe.

Nye tall tyder på at pengemangelen i Forskningsrådet kan bli enda større enn man trodde i høst. Aftenposten har satt opp en oversikt, som viser at Forskningsrådet vil mangle 2,9 milliarder kroner allerede i 2024, hvis ingenting gjøres nå.

– Det er en situasjon vi åpenbart ikke kan havne i. Det er det vi må unngå. Det er ikke innenfor de fullmakter Forskningsrådet har eller de fullmakter Stortinget gir, sier Ola Borten Moe.

– Det vil få konsekvenser å love bort penger man ikke har.

Dette kan innebære at tildelte forskningsmidler må leveres tilbake, men statsråden sier de ønsker å unngå en slik situasjon. Men da blir konsekvensene mindre midler til forskning de kommende året, for å hindre stadig høyere akkumulert underskudd.

– Vi varsler i revidert nasjonalbudsjett at vi innenfor noen områder der man har lovet bort for mye penger, vil stoppe tildelingene midlertidig, sier Moe.

Hilde Tonne, som til daglig er styreleder i Statnett, er styrelederen som nå avsettes. Tonne fikk beskjeden tirsdag.

Ny styreleder Kristin Halvorsen sier styret først må få oversikt over situasjonen, så raskt som mulig.

– Og så må vi komme opp med noen forslag på kort sikt og forhåpentlig vis på lengre sikt.

Statsråd Moe erkjenner at også departementet må ta ansvar for situasjonen som har oppstått.

– Min oppfatning er at det er et samlet system som må ta ansvar for det, inkludert departementet. Når det er sagt, så er vi der vi er. Vi må agere med utgangspunkt i det.

Avtroppende styreleder har sendt en felles uttalelse som hele det nå kastede styret stiller seg bak. Der kan man blant annet lese:

Styret står fullt og helt bak forskningsrådets økonomistyring, og mener den er god og forsvarlig.

Vi tar statsrådens beslutning til etterretning. Det har vært fire spennende år der vi har fått være en del av arbeidet for å fremme forskning og innovasjon gjennom stabile og langsiktige rammevilkår, slik at vi i Norge kan møte de store samfunnsutfordringene på en kunnskapsbasert måte.

Vi er imponert av de gode resultatene som er oppnådd i norsk forskning, og ønsker at det jobbes videre med å utvikle et forutsigbart og kraftfullt forskningssystem for fremtiden.

Mange av forskerne som har fått tildelt disse midlene fra Forskningsrådet i høst var utlendinger.

I dag ligger det ute en rekke utlysninger på Forskningsrådets hjemmeside. Det vil trolig bli endringer her når det nye styret setter i gang jobben med å rydde opp.

Den største utlysningen jeg kan finne er 750 millioner kroner til «Grønn plattform 2022».

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.