Antall drepte med skytevåpen i USA i 2020 steg med 35 prosent fra året før, viser en ny analyse fra amerikanske helsemyndigheter. Over 19 000 ble skutt og drept, noe som er det høyeste tallet siden 1994. NRK fokuserer på rasisme, økonomi og pandemi som forklaring.

Svarte gutter og menn i alderen 10 til 24 år har 21 ganger så stor risiko for å bli drept som hvite i samme aldersgruppe, ifølge rapporten.

Denne gruppen av befolkning har lenge vært særlig utsatt, men dette forverret seg altså i 2020.

I analysen fra helsemyndighetene nevnes det at sosial ulikhet og strukturell rasisme kan være blant årsakene til at noen grupper er særlig utsatte for å dø på grunn av skytevåpen.

NRKs journalist Tonje Grimstad utelater noen detaljer. For det første: Hvem ble disse svarte guttene/mennene skutt av?

I følge data fra FBI er de fleste skyteepisoder i USA svarte som skyter andre svarte.

Som Farjam Movafagh fra Sekulær allianse skriver i et innlegg på Facebook:

I følge data fra FBI er de fleste skuddepisoder i USA svarte som skyter andre svarte. I tallene over antall arresterte for mord har vi 6285 svarte mot 4945 hvite.

Svarte utgjør litt over 10% av befolkningen, og nesten alle drap utføres av gutter eller menn.

Dette betyr at 5% av befolkningen, svarte menn, står for over 50% av alle drap med skytevåpen, konkluderer Movafagh.

NRK-journalisten fortsetter sitt eventyr.

Det har også vært en del tilfeller hvor unge svarte menn har blitt skutt av politiet.

Hvor mange av disse svarte mennene var ubevæpnet? Hvordan ser tallene ut i forhold til antall konfrontasjoner med politiet? Siden svarte er sterkt overrepresenterte i kriminalstatistikken, så vil denne gruppen naturlig nok oftere havne i trøbbel med lovens representanter.

Ifølge Snopes og tidligere statsråd Robert Reich ble 984 personer skutt og drept av politiet i 2020. Dette var faktisk en nedgang fra 2019, da antallet var 999. Så hvorfor finner journalisten plass til dette i en sak som handler om en eksplosiv økning i dødelig vold?

En av årsakene til økningen i drap med skytevåpen kan være stress knyttet til pandemien, mener helsemyndighetene.

Mange mistet jobben eller mulighet til å følge undervisning. Folk opplevde økonomiske problemer og sosial isolasjon.

Dette var ofte de som allerede hadde dårlig råd og et vanskelig liv.

Sosio-økonomiske unnskyldninger er et velkjent grep. Men hvorfor har disse menneskene dårlig råd? Det må vel skyldes rasisme? Dette er inntrykket som vi skal sitte igjen med, og begrepet strukturell rasisme brukes som fakta.

Pandemien førte også til en voldsom økning i våpensalg i USA.

Årsaksforholdet må forklares nærmere enn «pandemien førte til». Gikk Grimstad glipp av kaoset i amerikanske byer, da BLM og Antifa gjennomførte rene opptøyer? Konsekvensen var at mange menneskeliv gikk tapt, og skadene på bygninger og infrastruktur skal ha vært opp mot 20 milliarder kroner.

De økonomiske tapene som følge av at butikkeiere (ofte mørke i huden) måtte spikre inn inngangene for å beskytte sin eiendom mot mobben kan ha kostet enormt i tapte inntekter, uten at jeg finner noen nøyaktig oversikt over beløpet.

Hva med «Defund the Police»-kampanjen? Stadige krav om å gjerne politi fra gatene kan vel ha bidratt til et ønske om å beskytte seg selv, sin familie og sin eiendom mot voldelig pøbel i gatene?

Hvorfor kjøper amerikanere våpen? Dette kan man finne svar på. Listen er som følger (rangert etter det som betyr mest for den som kjøper våpen).

1: Uavhengighet og sikkerhet

Pandemien spilte her en rolle, siden folk mistet sin frihet. Det var altså ikke pandemien som førte til økt våpensalg, men myndighetenes håndtering av pandemien, med store inngrep i personlig frihet.

Men sikkerhet betyr også mye.

Gun ownership can be motivated by the belief that having guns helps to ensure freedom to do and live as one chooses, particularly for individuals concerned with protection and defense.

Beskyttelse og forsvar mot hvem? Det er vel ikke utenkelig at de voldelige opptøyene var en sterkt medvirkende motivator for å gå til innkjøp av våpen.

2: Markedets signaler og styrker

Våpenbutikker ble definert som «essensielle», og fikk holde åpent i motsetning til mange andre butikker. Dette medførte en styrket legetimering av våpen.

Frykt for mangel på leveranser på grunn av problemer i distribusjonsnettet kan også ha motivert folk til å kjøpe våpen og ammunisjon mens det fortsatt var tilgjengelig.

3: Sosiale forhold og rekreasjon

 Social bonding through consumption is a well-established phenomenon in consumer research.

During a time of crisis, citizens want to feel connected, secure and independent. For some Americans, buying guns may help them do so.

I en situasjon hvor det er stadige opptøyer i gaten, hvor den ene etter den andre Demokraten roper Defund the Police, og USA er splittet som aldri før, så er det naturlig å forsøke å knytte bånd med likesinnede.

Andre minoriteter må også nevnes av NRK.

Det var særlig en økning i selvmord blant gutter og menn fra amerikanske urfolk i alderen 10 til 44 år.

De fleste selvmordene skjedde også i fattige deler av befolkningen.

Nok en gang antydes det at dette skyldes strukturell rasisme og hvite privilegier. Men hvorfor er det da flere hvite ungdommer som begår selvmord enn alle andre etniske grupper, utenom urbefolkningen?

I denne studien finner man en oversikt over selvmord knyttet til etnisitet i 2019.

For both male and female youth aged 15 to 24 years, suicide rates were higher among American Indian or Alaskan Native youth (eg, 2019 rate among female youth: 23.0 per 100 000 individuals) and White youth (6.1 per 100 000 individuals) relative to Black youth (4.3 per 100 000 individuals), Asian or Pacific Islander youth (5.1 per 100 000 individuals), and Hispanic youth (4.4 per 100 000 individuals) for all years.

Er det da slik at hvite er nest mest undertrykket av samtlige etniske grupper? Er det et eksempel på «svarte privilegier» vi ser ut fra disse tallene?

Så enkelt er det selvsagt ikke. Men det gjelder også andre veien, som hvis man måler ulikheter i medianinntekt eller risikoen for å bli skutt av politiet.

Saken i NRK er illustrert med bilde fra en demonstrasjon i Kenosha i august 2020.

Billedteksten forteller halve historien.

«Protester i Kenosha i Wisconsin 24. august 2020, etter at politiet skjøt 29 år gamle Jacob Blake dagen før. Blake overlevde, men ble varig skadet».

At han hadde kniv og ikke ville overgi seg til politiet, som derfor måtte bruke våpen av hensyn til egen sikkerhet, nevnes heller ikke av NRK. Nyhetsaktøren som vi alle må finansiere med nesten 7 milliarder kroner i året nevner heller ikke at det etter vurderinger ikke ble tatt ut tiltale mot politimannen som skjøt Blake.

Det er forøvrig interessant å merke seg hvordan andre medier dekker rapporten. Her fra Daily Mail:

Murders with a gun SOARED by 35% in the US in 2020 – the highest level in 25 years – as calls to defund the police swept the nation.

The report also acknowledged tensions between the public and law enforcement, noting the wave of protests in 2020 after the death of George Floyd, an unarmed black man killed by a white police officer in Minneapolis.

Marsj i Kenosha: Hvis dere dreper en av oss, dreper vi en av dere

Voldsom økning av drap med skytevåpen – knyttes til pandemi og rasisme 

Kjøp bokpakke med «Hypermoral» og «Politisk kitsch» av Alexander Grau her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.