I går skrev Øyvind Thuestad på Document om innslaget til NRK Kveldsnytt hvor de forteller at Tyre Nichols døde som offer for rasisme. – Hvordan det henger sammen med at politifolkene som banket ham til døde, var svarte, vil ikke NRK svare på, skrev Thuestad.

Document stilte NRK-veteran Anders Tvegård to spørsmål:

– Er du kjent med de fem siktedes etnisitet? Hvordan vil du begrunne at denne saken har med rasisme å gjøre?

Svarene til Tvegård viser en arroganse og en ovenfra-og-ned-holdning som også Rosinen bemerker i kommentarfeltet. Spesielt innledningen i svaret: –Takk for epost og interesse for amerikanske saker!

NRKs reportasje fra Tyres begravelse og korrespondentens svar viser også at det er hverken uvitenhet eller naivitet fra statskanalen. Tilgi dem aldri, for de vet hva de gjør.

NRK: Tyre Nichols døde som offer for rasisme

Mytene om politivold i USA er skadelige, og NRK forsetter å helle bensin på bålet

Dan O’Donnell ved MacIver Institute i Wisconsin har gjort en grundig analyse av data og forskning som er tilgjengelig om politivold i USA. Han kan bevise at selv om høylytte politikere og uærlige medier har overbevist millioner om at det er systematisk rasisme i politiet og en epidemi av dødelige skytinger de siste årene, støtter ikke de faktiske bevisene dette – og er langt fra sannheten.

Han begynner med Washington Post, som har opprettet en database over alle kjente dødelige politiskytinger i Amerika siden 2015. Da O’Donnell analyserte tallene i 2021, hadde 6211 mennesker blitt skutt og drept av politiet. 46 % av dem (2883) var hvite, mens 24 % (1496) var svarte.

Bare 6 % var ubevæpnede; 94 % var bevæpnet på en eller annen måte:

The Washington Post has created a database of every known deadly police shooting in America since 2015. As of this writing, 6,211 people have been shot and killed by law enforcement officers. 46% of them—2,883 to be exact—were white, while 24% (1,496 total) were black.

Just 6% were unarmed.

En av de mest skadelige mytene om politiskytinger er at ubevæpnede svarte menn i uforholdsmessig stor grad er utsatt for dette, mens fakta er at bare 2 % av de drepte var ubevæpnede og svarte, skriver O’Donnell. Hele 91 % av dem var bevæpnet; 62 % med pistol, 75 % med pistol eller kniv, 86 % med en pistol, kniv, et annet våpen, eller så brukte de et kjøretøy som våpen.

Siden begynnelsen av 2015 har politiet over hele landet faktisk drept 33 flere ubevæpnede hvite mennesker enn ubevæpnede svarte:

One of the most pernicious myths about police shootings is that officers shoot unarmed black men at an alarming rate, when in fact just 2% of the people who were killed by an officer were unarmed and black.

Since the beginning of 2015, law enforcement officers across the country have actually killed 33 more unarmed white people than unarmed black people.

Selv om hvite utgjør 76,3 % av USAs befolkning og svarte utgjør bare 13 %, er det statistisk større sannsynlighet for at svarte mennesker blir skutt og drept av politiet. Flere vitenskapelige studier har bevist at rasisme ikke er en faktor i denne ulikheten:

While it is true that since whites comprise 76.3% of the US population and blacks comprise just 13%, black people are statistically more likely to be shot and killed by law enforcement officers; multiple scientific studies have proven that racial animus is not a factor in this disparity.

Den siste, som ble publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences i 2019, fant ingen sterke bevis for at fordommer og hat mot svarte økte sannsynligheten for å bli drept av politiet. I stedet fastslo studien at det var den voldelige kriminaliteten til en gitt rase – ikke rasen i seg selv – som var årsaken til avviket.

Selv om svarte utgjør bare 13 % av den amerikanske befolkningen, var de ansvarlig for 53 % av drap i 2018 (det siste året der FBI-kriminalitetsdata er tilgjengelig), 54 % av ran og 37 % av voldelig kriminalitet.

Hvite, som utgjør 76 % av befolkningen, var skyldig i 44 % av drap, 43 % av ran og 59 % av voldelig kriminalitet.

Siden ofre for – eller vitner til – voldelige forbrytelser alltid er de som melder dem til politiet – og siden ofrene nesten alltid er av samme rase som gjerningsmannen – er ikke rasisme en faktor i den store forskjellen mellom arrestasjoner.

I Milwaukee, for eksempel, har The Milwaukee Journal Sentinel registrert totalt 890 drap i byen siden begynnelsen av 2015. Svimlende 79 % av ofrene er svarte. I 2021, da O’Donnell publiserte sin analyse, var prosentandelen 91 %, ettersom 31 av de 34 menneskene som ble drept i Milwaukee, var svarte.

En ubehagelig sannhet som aldri vil komme frem via NRK

O’Donnell påpeker at den ubehagelige sannheten er at svarte statistisk sett har en større sjanse til å bli ofre for drap eller andre voldelige forbrytelser. Samtidig er det også statistisk mer sannsynlig at de begår voldelige forbrytelser som ville bringe dem i konflikt med en politibetjent og våpenet hans.

Dette er årsaken til ulikheten i politiskytinger, skriver O’Donnell, ikke rasisme. Hvordan skulle man ellers kunne forklare det statistiske avviket: Siden 2015 har politifolk skutt og drept 168 ubevæpnede hvite, 135 ubevæpnede svarte; og bare 74 ubevæpnede latinamerikanere.

O’Donnell stiller spørsmålet: Er politifolk mindre rasistiske mot latinamerikanere enn de er mot svarte? Eller er det slik at mens latinamerikanere utgjør 17 % av den totale amerikanske befolkningen, representerer de 21 % av arrestasjoner for drap. I tillegg viser statistikker at 25 % av denne folkegruppen er ansvarlig for voldelig kriminalitet – statistikk som er mer i tråd med deres representasjon i befolkningen generelt.

I 2015 utførte justisdepartementet under Obama en undersøkelse av Philadelphia Police Departments bruk av makt. De slo fast det var mindre sannsynlig at hvite politibetjenter ville skyte en ubevæpnet svart mistenkt enn svarte eller latinamerikanske betjenter.

Roland G. Fryer, som er økonom ved Harvard University, fant ikke raseforskjeller i politiskytinger da han studerte 1399 av dem i California, Texas, Florida, Colorado og Washington fra 2000 til 2015.

Fryer skrev også i 2020 i Wall Street Journal at de fant situasjoner i Houston hvor skuddveksling kunne ha vært rettferdiggjort av avdelingens retningslinjer, men politiet skjøt ikke. – Dette er en viktig del av data som populære online databaser ikke inkluderer. Uansett hvordan de analyserte dataene, fant de totalt sett ingen raseforskjeller i politiskytingene de undersøkte:

– In addition, from Houston only in those same years, we had reports describing situations in which gunfire might have been justified by department guidelines but the cops didn’t shoot, he wrote in The Wall Street Journal last year.

– This is a key piece of data that popular online databases don’t include.

– No matter how we analyzed the data, we found no racial differences in shootings overall, in any city in particular, or in any subset of the data.

Hvert år har 65,5 millioner mennesker kontakt med politiet i USA

Historien om politiskytinger i USA er i stor grad basert på myter skapt av media og politikere. Det samme er forestillingen om at politifolk generelt er altfor skyteglade, såkalt trigger happy.

O’Donnell skriver at Bureau of Justice Statistics anslår at gjennomsnittlig per år har 61,5 millioner mennesker minst én kontakt med politiet. I 2019 rapporterte FBI at politi foretok anslagsvis 10.085.207 arrestasjoner: mer enn 10 millioner på et år.

– Langt færre enn en hundredel av en prosent (0,0016 %) av de titalls millioner mennesker som møter en politimann hvert år, vil bli drept av én politimann.

– Far fewer than a hundredth of a percent of the tens of millions of people who have an encounter with a police officer each year will be killed by one.

Hendelser der politiet bruker makt, er ekstremt sjeldne og resulterer som oftest i milde eller ingen skader, skriver O’Donnell. Det året ble 999 mennesker skutt og drept av politiet. Mikroskopiske 0,0099 % av personer som ellers kunne ha blitt arrestert, og 0,0016 % av 61,5 millioner som hadde kontakt med en politibetjent.

Forskning publisert i 2018 i The Journal of Trauma and Acute Care Surgery analyserte bruken av makt ved tre mellomstore politistasjoner over en toårsperiode. De fant at i litt over en million hendelser var det 893 tilfeller av maktbruk; det representerer en use of force-rate på 0,086 %. Maktbruk i 114.064 kriminelle arrestasjoner var også under en prosent (0,78 %).

Bevisene kan umulig være klarere: Politiet i USA er ikke systemisk rasistisk

O’Donnell minner oss om hvor sjeldne politiskytinger er i dag i forhold til på 1970-tallet. I New York City på begynnelsen av 1970-tallet drepte politifolk i gjennomsnitt 72 mennesker per år. I 2020 ble 19 mennesker skutt og drept av politifolk i hele staten New York, og hver enkelt av ofrene var bevæpnet.

Bevisene kan umulig være klarere: Politiet i USA er ikke systemisk rasistisk, og politiet skyter og dreper ikke svarte menn på grunn av rasisme, skriver O’Donnell.

Nesten alle som blir drept, er bevæpnet, strekker seg etter et våpen, gjør voldelig motstand mot politiet eller handler på en måte som setter en annen persons liv i fare. Politiet i USA kommer i kontakt med noen av samfunnets farligste mennesker, og noen ganger må de ta et liv for å redde andre:

The vanishingly small number who are almost all armed, reaching for a weapon, violently resisting officers, or acting in a way that put’s another person’s life at risk. The very nature of policing itself places officers in contact with some of society’s most dangerous people, and occasionally they must take a life in order to save another.

I noen tilfeller gjør de feil og må holdes ansvarlig, andre ganger er det overlagt drap, som i Tyre Nichols’ tilfelle.

Men data og all tilgjengelig vitenskapelig forskning motbeviser myten om at hvite politibetjenter skyter svarte eller latinamerikanere på grunn av rasisme. Det er faktisk verre enn myter; det er uvitende, uansvarlige løgner fra både media og politiske ledere at politiarbeid er iboende og bevisst rasistisk, skriver O’Donnell til slutt:

– … it is the height of irresponsibility for both media and political leaders to claim that policing is … inherently and intentionally racist.

– These are worse than myths; they are ignorant, irresponsible lies easily disproven by years’ worth of evidence.

NRK har holdt historien om systematisk rasisme i USAs politistyrke gående i mange år. Anders Tvegårds dekning av Tyre Nichols’ begravelse og hans tilsvar til Øyvind Thuestad beviser at de aldri vil slippe tak i løgnene de forteller oss. En bekjent av meg lurte nylig på hvorfor det blir begått stadig flere politidrap i USA. Han ser på NRK, så jeg visste at det var bortkastet å forklare ham at dét ikke stemmer.

Les også: 

Rasisme får skylden for at fem svarte politifolk drepte en svart person

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.