Det bygges stadig nye kullkraftverk, både i Kina og andre land. Foto: Youtube.  

I Kina er det lite snakk om vindkraft, hydrogen og andre såkalte grønne alternativer. I stedet pågår en ellevill «bonanza» med satsing på kullkraft som aldri før.

Vestlige land kappes om å legge ned både fossil kraft og atomkraft, for å oppfylle Parisavtalen og såkalte bærekraftsmål.

Det spiller åpenbart mindre rolle om det blir knapphet på energi og prisene går til værs – her skal det først og fremst tenkes «grønt», har politikerne bestemt.

I Kina har man en ganske annen tilnærming til det hele. Teknisk Ukeblad skriver om Kinas seneste energisatsning, og det handler bokstavelig talt om kull for alle pengene:

Kina gjenåpner kullgruver og fjerner skatt på kullimport for å sikre sin egen energiforsyning. Kull-offensiven gjør det vanskelig å oppfylle utslippsmål, skriver Teknisk Ukeblad (TU).

TU forsetter, og påpeker at Kina riktignok er en av verdens største investorer i fossilfri vind og solenergi. Men  de seneste par årene har vist hvor lite egnet de alternative energikildene er til å dekke opp for det faktiske behovet:

Men nervøse ledere tyr nå mer og mer til den gamle CO2-verstingen kullkraft. Det skjer etter en kraftig økonomisk vekst under pandemien i fjor der kraftmangel førte til strømkutt og nedlegging av fabrikker, skriver TU.

Så nå kjører kineserne på med utbygging av kullkraft igjen:

Før nyttår startet Kina utbyggingen av 33 gigawatt kullkraft. Det er den største nybyggingen av kullkraftverk siden 2016.

Den seneste utviklingen i verden har bare øket takten i Kinas kullsatsning:

Russlands angrep på Ukraina forsterker frykten for at Kinas import av olje og kull kan bli forstyrret. Derfor intensiverer kinesiske myndigheter sine anstrengelser for en sikker energiforsyning.

Det er liten tvil om hva Kina vektlegger mest:

– Tanken om å sikre energiforsyningen dominerer fullstendig og trumfer målet om å bli karbonnøytral, sier Greenpeace-rådgiver Li Shuo til nyhetsbyrået AP.

Fra 1. mai fjernet Kina toll på all kullimport fram til 31. mars neste år. Til nå har kullimporten blitt belastet med 5–6 prosent toll på kull til oppvarming og 3 prosent toll på kull som brukes i jernindustrien.

TU beretter at Kina ikke er alene om å satse på ny kullkraft, men at kineserne helt klart fører an:

En kartlegging av de globale kullkraftressursene viser at det fortsatt er drift ved 2.400 kullkraftverk i 79 land. 34 land har planer om ny utbygging av kullkraft. Kina står for halvparten av den nye kullkraften. Tre firedeler av all ny kullkraft i fjor ble bygget ut i Kina.

Kinesiske myndigheter har rett og slett et avslappet forhold til det «grønne fokuset» en del andre land preges av:

Det kinesiske kommunistpartiet har nektet å binde seg til utslippsmål og viser til Kinas behov for å utvikle seg økonomisk.

Kinas ledere mister åpenbart ingen nattesøvn over å befinne seg på den internasjonale utslippstoppen:

Kina står nå for 26,1 prosent av verdens totale CO2-utslipp. Det er mer enn dobbelt så mye som USA, som ifølge World Recources Institute står for 12,8 prosent. Forskningsinstituttet Rhodium Group sier Kina slipper ut mer enn alle andre utviklede økonomier til sammen.

Til tross for at kineserne kutter millioner av arbeidsplasser i den kulldrevne industrien, øker uttaket og forbruket av kull. I fjor økte Kinas energiforbruk med hele 5,2 prosent etter at den globale etterspørselen gikk i taket.

Kull er med andre ord viktig for Kinas økonomiske utvikling, til bekymring for klimaaktivistene:

– De kinesiske kullkraftverkene går stort sett for halv kapasitet. Å bygge nye kullkraftverk skaper aktivitet, jobber og inntekter. Selv om det ikke skulle være bruk for kullkraften, opplever lokale ledere et press på å bygge nytt. Det kan låse Kina i en høykarbonsti inn i framtiden som blir veldig vanskelig å rette opp, sier Li Shuo fra Greenpeace.

Sett opp imot Kinas kullkraftutbygging, blir alle utslippsreduserende tiltak i et land som Norge i praksis helt betydelige, og fremstår som ren symbolpolitikk.

Ikke mindre underlig blir retorikken om «Norge som foregangsland», når vi vet at en nasjon som Kina ikke kunne brydd seg mindre om hva bittelille Norge gjør og ikke gjør i denne sammenheng.

Slike perspektiver blir imidlertid systematisk lagt lokk over i offisiell norsk klimadebatt.

Ikke bare Kina, les også denne: 

Australia fortsetter å selge kull, og stenger ikke kullkraftverk

Bestill fra Document forlag:

Kjøp Kents bok her!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi setter stor pris på et bidrag til vårt arbeid, bruk Vipps eller konto:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.