Helgens Høyre-landsmøte ble avviklet i velgermessig medvind. Valgnederlaget ble etterfulgt av oppgang. Arbeiderpartiet og Senterpartiet hadde ikke før inntatt regjeringskontorene, før velgere på ny strømmet til samling under Høyres blåfalmede fane.

Regjeringspartier pleier i tiden etter et regjeringsskifte ofte å få et styringstillegg. Dét er det Høyre som får nå. I utenrikspolitisk urolige og sikkerhetspolitisk krevende tider samler ekstra mange velgere seg gjerne bak regjeringen. I Ukraina-krigens tid foretrekker mange nå i stedet opposisjonspartiene. Summen for de borgerlige partiene ble i siste mars-måling 48,5 prosent – den høyeste summen siden november 2018. Høyre alene er gått opp fra 20,4 prosent ved valget for et halvt år siden til 27,2 prosent på NRK/Aftenpostens måling forleden.

Det er ikke helt nytt at et opposisjonsparti får økt tilslutning etter en alvorlig hendelse i utlandet. Straks Warszawa-paktlandene invaderte Tsjekkoslovakia i august 1968, fikk Ap en Gallup-vekst på 4 prosentpoeng. Borten-regjeringen hadde da forvaltet makten i tre år, men det var Ap mange velgere etter 30 års Ap-styre anså som garantisten for norsk sikkerhet. Nå er det Høyre som etter åtte år i regjeringskontorene opplever denne spesielle formen for folkelig tillit.

Høyre har vokst fordi partiet bare er konservativt i navnet. Høyre-leder Jan P. Syse sa for 30 år siden etter at Gro Harlem Brundtland hadde kommandert «Høyre om!», at «Arbeiderpartiet har stjålet våre klær mens vi badet». Nå er rollene byttet om. Det er Høyre som har tilegnet seg Arbeiderpartiets gevanter og gjort Ap så forkomment at Høyre snart er halvannen gang så stort.

Men Høyre har ikke plukket politikk bare fra Ap. Høyre har i virkeligheten vært på politisk selvplukk i lengre tid og absorbert politikk og programposter fra alle slags hold. 

Margareth Thatcher – en av den konservative bevegelses fremste talspersoner i Europa i den siste mannsalderen – sa at «Global warming provides a marvellous excuse for global socialism». Høyre har kopiert SVs miljøpolitikk og slik dokumentert Thatchers ord om at global oppvarming gir et enestående påskudd for global sosialisme. 

Høyre og SV er enige om at oljeinstallasjoner til havs skal driftes med strøm fra det norske fastlandet. Når det dermed ikke blir nok elkraft i Norge, skal den importeres – for eksempel fra kraftverk i Tyskland som fyres med norsk gass. Høyre har glemt det alle vi andre lærte i grunnskolen: at Jordens atmosfære er én. Høyre mener tydeligvis at Norge har sin egen nasjonale atmosfære, som må beskyttes slik at luften over Kontinentet til gjengjeld kan tilføres mer CO2. Det er ingen forskjell på Høyres og SVs syn på CO2-avgifter.

Høyre har et velgerproblem i byene. Oslo og Trondheim har hatt rødgrønt styre lenge. Også i Bergen styrer Ap. Det er ikke lenger de borgerlige med Høyre i spissen som leder an i Tromsø, Drammen, Kristiansand og Stavanger heller. Det samme gjelder Bodø, Ålesund, Tønsberg, Fredrikstad og Haugesund. Slik sett ligner Høyre mer på søsterpartier i andre land, som har sin styrke i forsteder og småbyer. Dette er Høyres utfordring foran kommunevalget.

Før forrige valg arrangerte Høyre en intern slagordkonkurranse hvor en vittigper foreslo «Kuler og krutt – og skattekutt». Forslaget falt på steingrunn. Høyre lot Forsvaret forfalle, og skattekuttene ble svært så beskjedne. Løftet for åtte år siden om å redusere formuesskatten, forble som skrift i sand. I tillegg til et rekordhøyt skattenivå og grådige tilførsler fra Oljefondet, ble også statsbedrifter tømt for overskudd for å finansiere et statsbudsjett som rant over av penger til formål som Høyre hadde kopiert fra konkurrerende partier.

Gjenreisning av borgerlig politikk vil bli et krevende arbeid. Velgere rømmer fra Ap og Sp uten at det er noe tydelig regjeringsalternativ. Borgerlig politikk tilhører nå den skjulte verden.

Når Høyre er på selvplukk i andres åker, vil politikken preges av det de finner.

 

 

x

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.