Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet og arbeidsminister, fikk skattefordel for sin første pendlerbolig. Skattefordelen fikk hun etter først å ha fått beskjed om at den ville bli beskattet, noe som fikk henne til å sende inn en ny søknad med kontrakt på en kjellerleilighet på hjemstedet. Denne bodde hun aldri i, og hun betalte heller aldri leie, forteller hun til VG.

1. desember 2006 begynte den da 23 år gamle Hadia Tajik i jobb som politisk rådgiver for daværende arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap). Hun var da, som student, folkeregistrert som bosatt hjemme hos foreldrene i Rogaland.

På første dag i regjeringsjobben, 1. desember 2006, leverte Tajik en søknad om pendlerbolig til Statsministerens kontor. VG har fått innsyn i søknaden og dialogen om den.

I søknaden krysset Tajik av en boks med teksten: «Jeg har ikke utgifter til bolig på hjemstedet».

Fire dager senere fikk Tajik et brev fra Statsministerens kontor som bekreftet at hun fikk pendlerbolig.

Men administrasjonen skrev også at fordi hun ikke hadde boligutgifter hjemme, måtte hun skatte av verdien av pendlerboligen.

Det ville gitt en skatteregning på flere tusen kroner ekstra i måneden. (VG)

Tajik tar grep

Tajik var ikke interessert i å betale ekstra skatt, så søknaden endres med opplysninger om at hun har utgifter til bolig på hjemstedet.

Seks dager etter at hun hadde fått beskjed om at hun måtte skatte, hadde Tajik levert en ny søknad om pendlerbolig.

I den nye søknaden streket hun over krysset sitt for at hun ikke hadde boligutgifter på hjemstedet. I stedet krysset hun av på det andre alternativet: «Jeg opprettholder bolig på hjemstedet som jeg ikke leier ut og har derfor boligutgifter på hjemstedet».

Sammen med den nye søknaden sendte Tajik inn leiekontrakten på leiligheten i hjemfylket. Familien hun signerte kontrakten med, hadde tidligere vært naboer med foreldrene hennes.

At hun 1. desember skriver under på at hun ikke har utgifter til bolig, for så seks dager senere å fremlegge en leiekontrakt datert den 30. november, altså dagen før hun hadde signert på at hun ikke hadde utgifter til annen bolig, synes merkelig.

Leiekontrakten er signert av Tajik og datert 30. november 2006.

Likevel hadde hun i den første søknaden til SMK datert dagen etter, den 1. desember, krysset av for at hun ikke hadde boligutgifter på hjemstedet.

– Det er rett og slett ikke mulig for meg å gå tilbake og si hva jeg tenkte den første, femte eller ellevte desember 2006, sier Tajik i dag.

– Er dateringen i kontrakten korrekt?

– Det er vanskelig for meg å si noe presist om dager som ligger 15 år tilbake, men jeg må nesten gå ut fra at det jeg har skrevet der, er rett.

Uryddig

Konfrontert med disse opplysningene som VG dokumenterer med kopi av alle søknadene, vedgår Tajik at det ikke virker helt ryddig.

For å dokumentere at hun hadde boligutgifter, leverte den da 23 år gamle Tajik inn en kontrakt på en leiebolig i hjemfylket Rogaland.

Men hun flyttet aldri inn i denne leiligheten og betalte aldri leie.

– Da jeg så den kontrakten, så må jeg innrømme at jeg kvapp til. Dette ser uryddig ut, sier hun om sin egen leiekontrakt til VG i dag.

Den nåværende arbeidsministeren forsvarer seg overfor VG med at hun i mange år har betalt for egen bolig i Oslo, selv om hun kunne hatt krav på pendlerbolig.

– De siste 12 årene har jeg valgt å betale for egen bolig i Oslo, selv om jeg lett kunne gjort krav på pendlerleilighet, sier Tajik.

Fikk skattefri pendlerbolig med kontrakt hun aldri brukte: − Ser uryddig ut (VG)

Les også:

Tajik – business-kvinne og Ap-rolle kolliderer

Hadia Tajik løser moralske kvaler ved å late som de ikke eksisterer

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.