Dagens elleville strøm- og energipriser øker faren for vedvarende høy og bred inflasjon. 2022 kan bli et spennende år for økonomien.

Dette sier Kyrre Aamdal til Dagens Nærlingsliv. Han er seniorøkonom i DNB Markets.

Det hjelper ikke med de statlige støttetiltakene.

Regjeringens strømstøtte gjelder nemlig kun husholdninger og landbruk, og ikke bedrifter.

«Det er rimelig å vente at bedriftene vil forsøke å dekke kostnadsøkningen med å justere opp prisene. Det gjelder både her hjemme og i Europa», skriver Aamdal i meglerhusets siste morgenrapport for året.

I november passerte inflasjonen 5,1 prosent, som er det høyeste nivået siden 2008.

Kjerneinflasjonen, som er justert for blant annet strømprisene, endte derimot på 1,3 prosent og betrygget økonomene.

Men Aamdal er ikke like betrygget.

«I tillegg kommer effektene av at bedriftene kompenserer for høye energikostnader ved å øke sine priser, men med et visst etterslep. Dersom energiprisene skulle falle tilbake til «gamle» nivåer i løpet av neste år, vil det etter hvert oppstå motsatte effekter på inflasjonen, som vil falle tilbake. En slik nedgang i inflasjonen vil eventuelt komme et stykke ut i tid og trolig ikke forhindre at lønnsveksten først vil trekke opp», skriver han.

Men Aamdal og flere andre olje- og gassanalytikere tror at prisen like gjerne kan fortsette å rase oppover, særlig hvis vinteren blir kald, med lite vind.

Strømprisene stiger til nye rekordnivåer både her hjemme, i nabolandet Sverige og i Tyskland og Frankrike. Siden Norge er koblet til det europeiske strømmarkedet, særlig etter åpningen av kablene til Tyskland og Storbritannia, vil dette påvirke prisene her hjemme.

Samtidig stenges industri ned, noe som skaper mangel i markedet og også virker prisdrivende.

DNB-økonomen mener derfor det er risiko for at økningen i energiprisene nå gir støtet til mer vedvarende høy og bred basert inflasjon, selv om energiprisene etter hvert faller tilbake.

«2022 kan bli et spennende år», skriver han.

Høy inflasjon fører ofte til høyere lønnsvekst, men i en situasjon hvor store deler av næringslivet ligger med brukket rygg.

Så får vi se hva Norges Bank gjør med rentene. De første renteøkningene har allerede kommet, riktignok fra et svært lavt nivå.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.