Ahus går så det griner, rent økonomisk meldes det i mediene. På den overbelastede intensivavdelingen er de kanskje ikke like imponert som Ahus-direktør Øystein Mæland over at overskuddet for 2021 ligger an til å bli på 175 millioner kroner.

Årets overskudd er likevel ikke så stort som fjorårets.

Akershus universitetssykehus (Ahus) gikk med 417,2 millioner kroner i pluss i fjor. Statlige tilskudd og reduserte pasientkostnader er del av forklaringen. (Sykepleien)

Denne overskudds-tenkningen er ikke enestående for Ahus, men for alle landets helseforetak.

En viktig årsak er økonomimodellen som sykehusene styrer etter der hvor stort overskuddet til slutt blir, er avhengig av hvor mye ubrukte covid-19-midler sykehuset får overføre til neste år.

1. november hadde Ahus 155 millioner kroner ubrukte covid-19-midler. I tillegg kommer ekstrainntekter på 160 millioner kroner fra testing.

Ahus-direktør Øystein Mæland sier til avisen at den viktigste årsaken likevel er at sykehuset har klart å holde aktiviteten godt oppe i de periodene hvor dette har vært mulig. (NTB)

Aftenposten har snakket med sykehusdirektør Mæland:

At mange sykehus nå går med overskudd, henger sammen med økonomimodellen de styrer etter: Jo mer aktivitet, jo større inntekter.

Mæland mener overskuddet viser at Ahus har god kontroll på kostnadene i pandemien.

– Kunne ikke noe av dette overskuddet ha vært brukt på å styrke sykehusets kapasitet?

– Økonomi har ikke vært en begrensende faktor i 2021 når det gjelder å bygge opp kapasitet, svarer Mæland.

Neivel, ja. Spørsmålet blir derfor hvorfor de ikke har bygget opp kapasiteten, all den tid den helt klart er for liten!

Pressede sykehus fører til at Norge stenges ned. Det hardest rammede sykehuset går mot millionoverskudd. (Aftenposten – betalingsmur)

 

Les også:

Det er ingen krise på sykehusene, så hvorfor stenges landet ned?

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.