Mindreårige lovbrytere settes i fengsel for voksne siden kapasiteten på landets to ungdomsfengsler er sprengt.

Totalt er det åtte fengselsplasser for unge lovbrytere mellom 15 og 18 år i Norge. De er fordelt med fire plasser hver i ungdomsenhetene i Bjørgvin og Eidsvoll fengsler, skriver Aftenposten.

I tillegg ble det i 2019 opprettet tre varetektsplasser for mindreårige ved Eidsberg fengsel.

I løpet av det siste året har det vært 17 innsatte under 18 år i fengsel, altså dobbelt så mange som det er kapasitet for. Dermed må ungdommene plasserer i vanlige fengsler.

Ifølge statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet er ungdomsenhetene ved fengslene enormt dyre plasser. Det går 68 ansatte på de åtte ordinære plassene på ungdomsenhetene.

Tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet viser at hver fengselsplass kommer på 7 millioner kroner.

Direktoratet har bedt om flere midler til ungdomsplasser, men i statsbudsjettet for 2021 er det Oslo fengsel som blir prioritert.

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.