Kjell Erik Eilertsen er en tallknuser som har det med å finne tall vi journalister kan ha vansker med å forstå. Sent lørdag kveld postet han et slikt lite regnestykke på sosiale medier. Vi bestrider ikke tallene, men har heller ikke ringt FHI.

Regnestykket er lagt ut på Eilertsens Facebook-side, og vi anbefaler også å lese kommentarene. Som en skriver, kan det virke som om det er mer sannsynlig at månen detter ned enn at unge, friske mennesker under 18 år skal dø av Covid-19.

Ettersom norske journalister ikke har tatt seg bryet med å dele ett tall på et annet, har jeg gjort det.

Disse to grafene er hentet fra siste oppdatering fra FHI og viser antall døde og offisielt smittede fra corona, fordelt på alderskohorter à 10 år. For antall døde er alderskohortene opp til 39 år slått sammen og teller totalt 7 personer, 3 kvinnelige og 4 mannlige.

For de samme sammenslåtte alderskohortene teller antall registrert smittede kvinner og menn hhv. 88.903 kvinner og 95.524 menn.

Det betyr at dødsfrekvensen, skulle man bli smittet, er hhv. 0,034 promille for kvinner og 0,042 promille for menn. Omtrent en tiendedel av CO2-innholdet i luft.

Det betyr at sannsynligheten for å dø av corona hvis man er under 40 år, er 1/26347 del. OG, disse tallene er ikke justert for underliggende diagnoser. Så hvis de 7 som har dødd i denne alderskohorten har hatt underliggende risikofaktorer, betyr det at corona for ellers friske og sunne mennesker under 40 år ikke er en dødelig sykdom. Det er dét tallene viser, og intet annet.

Man kan ikke vente for mye av norske journalister, men at representanter for norske helsemyndigheter ikke har opplyst om dette, er mildest talt graverende.

Hvis det er noen som bestrider dette, så klag ikke på meg, men ring FHI.

Vi har som sagt ikke ringt, men kanskje noen av leserne vil?

Kjøp Kents bok her!

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.