Norge får stadig flere pensjonister. Foto: Gorm Kallestad / NTB

1. november var det for første gang én million alderspensjonister her i landet. Det betyr en stadig økende pensjonsbyrde for resten av samfunnet, samtidig som oljevirksomheten planlegges redusert.

De siste ti årene har veksten vært på nær 300.000 personer. Det tilsvarer en økning på drøyt 40 prosent og innebærer at hver sjette nordmann nå er alderspensjonist.

– At vi nå runder én million alderspensjonister er en milepæl som både er positiv og utfordrende for Norge. På den ene siden er dette et utslag av at flere lever lenger og har bedre helse. Samtidig utfordrer denne utviklingen bærekraften i pensjonssystemet de neste tiårene, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

I tillegg til økt levealder trekker Nav fram to viktige grunner til veksten:

* De store fødselskullene fra etterkrigsårene har passert pensjonsalderen, og et stort flertall har nå også tatt ut alderspensjon.

* Det ble innført fleksibelt uttak av alderspensjon med pensjonsreformen i 2011. De fleste fikk da mulighet til å ta ut pensjonen fra 62 år.

En slik økende pensjonsbyrde stiller store krav til samfunnets økonomi og finansieringsevne. Mange stiller spørsmål ved om disse tunge forpliktelsene lar seg innfri i fremtiden, dersom de såkalte klimapartiene skal realisere sin planer om å trappe ned norsk olje- og gassvirksomhet.

Denne virksomheten bidrar som kjent til å finansiere vesentlige deler av norsk velferd, inkludert pensjonene. Det er så langt ikke fremlagt konkrete alternative kilder for finansiering av velferden i landet.

Les også:

Skulle være så lønnsomt: Equinors «fornybarsatsning» et stadig større pengesluk

En bok som vil gjøre inntrykk:

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Bestill også:
Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.