Ap-leder Jonas Gahr Støre, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, Høyre-leder Erna Solberg, SV-leder Audun Lysbakken, MDG-leder Une Aina Bastholm og Rødt-leder Bjørnar Moxnes deltar i NRKs partilederdebatt i Bodø den 10. september 2022. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB.

For ikke mange tiår siden var det å jobbe for folk og land en dyd for alle nordmenn. Det var faktisk et ufravikelig krav! Slik måtte det være om vår nasjonale suverenitet, sikkerhet, frihet og velferd skulle opprettholdes.

Ikke minst var det et absolutt krav til kongehuset, regjeringen og Stortinget. Dette kravet var selvfølgelig nedfelt i Grunnloven, og er det fortsatt. Kongens slagord var og er «Alt for Norge»!

Men den norske konstitusjonen synes å ha en stor brist! For ingen adekvat reaksjon synes mulig hvis våre foresatte får venner og interesser utenfor Norge som påvirker dem til å endre prioritering og ikke lenger sette folk og land først.

Det er på tide å stille noen spørsmål! Er det å sette folk og land først hvis man:

 1. Inngår forpliktende overnasjonale avtaler på vegne av Norge som ikke tjener folk og land?
 2. I praksis gjør Norge til en provins i Europa underlagt et ikke-demokratisk EU, etter at befolkningen har stemt nei til EU to ganger og aldri har vært mer imot medlemskap enn nå?
 3. Gir sin tilslutning til overnasjonale grupperinger som FN og WEF, som har en rekke mål som nordmenn flest oppfatter som destruktive og direkte fiendtlige mot Norge?
 4. Sier på en europeisk sikkerhetskonferanse at nordmenn ikke har mer rett på Norge enn andre?
 5. Bryter loven om innvandringsstopp ved å omklassifisere tapsbringende og ofte kriminelt belastende velferdsinnvandrere til «flyktninger» og la dem oversvømme Norge ved å gi dem permanent opphold og en stor del av våre skattepenger?
 6. Med skiftende og lite troverdig begrunnelse stenger ned samfunnet i lang tid, med enorme menneskelige og økonomiske kostnader? Ekstra ille at nedstengningene åpenbart ble bygget på løgn om at man skulle utvide intensivkapasiteten, og dessuten kan synes å ha blitt koordinert med utlandet, uten at den norske regjeringen gjorde nødvendige egne vurderinger.
 7. Kjører det norske helsevesenet med utilstrekkelig ledelse, dårlig organisering og økende underkapasitet år etter år, mens nordmenn står i helsekø? Og frekt og freidig stenger ned landet fordi helsevesenet angivelig ikke tåler noen få hundre korona-pasienter?
 8. Tvinger, lokker og lurer majoriteten av befolkningen til å la seg «vaksinere» gang på gang med en vaksine som ganske tidlig viste tegn til ikke å virke, samt ha stort potensial for kortsiktige, langsiktige og til dels svært alvorlige bivirkninger?
 9. I praksis avskaffer det norske Forsvaret?
 10. Holder seg med verdens største, dyreste (per capita) og trolig mest ineffektive offentlige sektor i et ikke- kommunistisk land?
 11. Vedtar at realverdien av norske pensjoner skulle reduseres hvert år? (Det er å anse som tyveri fra våre pensjonister, og skaper nye fattige hvert år.)
 12. Uten mål, mening og kontroll kaster rundt seg med enorme summer i utlandet, hvert eneste år, til tross for skarp kritikk fra Riksrevisjonen? Denne sløsingen kommer ikke det norske folk til gode på noen måte, og som regel er det ikke andre som tjener på den heller, bortsett fra diktatorer, korrupte politikere og tjenestemenn i utlandet, samt NGO-er og umettelige overnasjonale byråkratier.
 13. Ødelegger vårt samfunn økonomisk, sikkerhetsmessig og sosialt ved å slutte seg til overnasjonale planer bygget på løgn om en akutt «klimakrise», som vil gjøre slutt på vår velstand og underminere vår sikkerhet? «Det grønne skiftet» er ekstremt destruktivt for Norge og alle som bor her!
 14. Lar energipriser, inflasjon og renter løpe løpsk pga. dårlige politiske beslutninger, delvis som en konsekvens av forrige punkt? Regjering og storting kan ikke unngå å se at det norske folk lider overlast, men unnlater å sette inn opplagt mulige og permanente mottiltak.

Hva er det egentlig regjeringen driver med? Hva vil de? Hvorfor reagerer ikke media, den 4. statsmakt, på galskapen? Vi føres konsekvent bak lyset med feilinformasjon og utelatelser.

Og hvorfor finnes det ingen politikere på Stortinget og i regjeringen som insisterer på å ta reelle grep?

Hva er det f.eks. de tenker på i Norges for tiden mest skuffende parti, som har lurt alle sine velgere? Nå har partiet ofret all sin troverdighet for sammen med resten av Norges rikspolitikere å kunne kjøre landet vårt i senk. Hadde jeg vært statsråd og partileder i Sp, hadde jeg krevd innfrielse av en rekke punkter for å komme det norske folk i møte umiddelbart, eller felt regjeringen!

Blant annet hadde jeg krevd en dramatisk reduksjon i prisene på strøm og drivstoff, gjenreisning av norske pensjoners kjøpekraft, samt skrinlegging av alle planer om vaksinesertifikater. Det kunne ha reddet Sp. Vedum bør si til Støre: Innfri kravene, ellers har du ingen regjering i neste uke! I stedet ofrer Sp tydeligvis både egne velgere, eget parti og det norske folks økonomiske trygghet og velferd. Hvorfor?

Fordi de store og statsstøttede mediene er fullstendig ukritiske til dagens politikk, og også sensurerer kritiske stemmer som f.eks. Demokratene, er det fremdeles mange blant publikum som ikke vet – eller ikke innser – hva som skjer.

Det ligger en formidabel oppgave i å VEKKE det norske folk, og sørge for reaksjoner som politikere og media ikke kan ignorere! ALLE må innse at den kursen Stortinget og resten av den norske eliten nå følger, betyr slutten for Norge som en demokratisk og selvstendig nasjon, og ubotelig tap av frihet og velferd for det norske folk.

Geir Ugland Jacobsen. Foto: Privat.

 

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

 

Kjøp Kents bok her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.