Å observere uten å vurdere (tolke) er menneskets største kunst, sa Krishnamurti. Det å vurdere er en nødvendig funksjon i mennesket, men det er avgjørende for vår adferd om vi baserer vurderingene på fakta, synsing, identitet eller fordommer. Nobelprisvinner Maria Ressa sa: «Et samfunn uten fakta er et samfunn uten sannhet og tillit.» 

Av nysgjerrighet reiste vi til SIAN-arrangementet i Porsgrunn 9. oktober. Her er mine refleksjoner. Noe av teksten er fra videoopptak.

Da min venninne og jeg ankom Rådhusplassen ved elva, fikk hun skrekkinngytende assosiasjoner til opplevelser hun hadde hatt ved Berlinmuren som barn. Ca. 100 politifolk bidro for å beskytte mot vold i Porsgrunn. De sto ved de massive sperringene, blant publikum, på sjøen, i vinduer i rådhuset og fulgte med fra droner i lufta. Folk ble kroppsvisitert ved de to inngangene til publikumsområdet. Minst 30 meter unna var SIAN-folket inngjerdet på en liten flate tett på rådhuset. «Ytringsfriheten er også inngjerdet», sa min venninne og pekte på 8–9 personer i gule T–skjorter for ytringsfrihet i en bås på hjørnet av rådhuset. 

Hvilket samfunn har vi fått når folk blir sortert etter meninger? Takk til Anine Kierulf for at hun klart og tydelig la ansvaret for sikkerhetskostnadene på dem som tidligere har utøvd fysisk og verbal vold på SIAN-arrangement. (Se Anine Kierulf her)

Denne dagen ankom ingen grupper av støyende motdemonstranter, og derfor kunne vi høre Lars Thorsen innledningsvis si at ingen demonstranter har noen gang pekt på ett eneste ord de har sagt som ikke er sant. Ordensforstyrrelsene har den politiske venstresida og de som følger islam stått for. «Når de baserer verdensbildet sitt på løgn, …, da har de bare vold og verbalvold som argumenter.»

Videre sa Thorsen: «Vi anser islam som uforenlig med norske samfunnsverdier. Den europeiske menneskerettsdomstolen er enig i det. Vi i SIAN skal verne de norske frihetsverdiene mot islams ondskap.» 

Thorsen hevdet at «adidasridderne» er uhemmet voldelige, at islam er et tyrannisk tankesett og at Muhammed var ond. Følgelig blir de som kopierer Muhammeds atferd, mer voldelige enn dem som ikke følger ham.

Her er det en del tolkning, men kan de tolkningene spores tilbake til fakta om noe som skjer i Norge? Kan det være at Thorsens påstander om Muhammed faktisk står i islamske skrifter, og at vi derfor kan lære av dem?

Paul A. Bridge kritiserte Erna Solberg for at hun i sin tale til FN nylig sa at global oppvarming er årsak til terror. Er det kritikkverdig at Paul sier dette, eller er det Erna sine påstander som gir grunnlag for bekymring? På www.thereligionofpeace.com kan vi lese at det har vært 40.238 islamske terrorangrep siden 11.9.2001, trolig inkludert det de opplevde på Kongsberg 13.10. De flest ofrene er muslimer. På Kongsberg var det trolig blind vold mot etnisk norske.

Ellen Due Brynjulfsen tok for seg begrepet jihad / hellig krig. Ifølge islam befinner vi oss i krigens hus. Islamstyrte land er fredens hus. Ellen spurte: Hvorfor må islamkritikere leve med politibeskyttelse i våre land? (Er det noen som driver krig mot oss?) Hvorfor raner adidasridderne norske ungdommer? Hva med halalmat, bønnerop og utestengelse fra Facebook når koranvers siteres? (Er det islamske krigsstrategier?) Hun så noe skje blant muslimer i publikum og sa: «Når man kneler på offentlig plass, er det politikk». 

Ellen påsto at Muhammed er det forferdeligste mennesket som har gått i to sandaler, at han elsket når noen ble terrorisert, at han voldtok småbarn og hadde sexslaver. I noen koranvers gav han seg selv lov til å ha flere koner enn andre menn. Her er noen fakta om hva islamske skrifter sier.

I «An Explanatory Memorandum» kan vi lese Det muslimske brorskapet sine krigsstrategier for USA. Brorskapet finnes i Norge, og de er veletablerte i Sverige. 

Anna Bråten kommenterte journalisten i Varden: «Bare stempling. Ingen ting om hva vi sier og gjør som er feil.» 

Her er kommentarer observert i forbindelse med arrangementet: a) Det SIAN sier er ikke sant, for vi har hatt religion på skolen. b) Du er gal i hodet. c) Hore. d) Nepene i SIAN kom til byen og spydde ut sitt hat og pisspreik. … gjengen med rasister og nasjonalister.

Kommentarer til de i gule T–skjorter for ytringsfrihet: a) Svin. Rasister. b) Hvorfor hater dere? c) Hvorfor vil dere brenne koranen? (De har aldri brent en koran.)

Hvor kommer alle disse tolkningene/fordommene og dømmende merkelappene fra? 

Hanni Afsar (uavhengig) skrev nylig på Facebook hva som skremmer ham: «Alt hatet og grumset i kjølvannet av islam i verden. Å se at islamske stater er blitt tømt for jøder, mens kristne blir forfulgt og diskriminert på det groveste. Å se hvor kuet og detaljstyrte muslimer er under profeten Muhammeds tyranni, og hvor elendige kår ytringsfriheten har. Å se islams intoleranse og diskrimineringen som er satt i system. Å se islams barbariske straffelover i praksis, ikke minst kjønnsapartheid og utbredt homofobi. Å se at hvor muslimer blir majoritet i verden, synker levestandarden dramatisk. Det er definitivt skremmende å se at den samme hat-ideologien har slått rot i Norge med politikernes velsignelse.»

Afsar oppsummerer SIANs og mine bekymringer. I tillegg er jeg sterkt bekymret over at politikere flest sier at de er imot alt det SIAN står for. Er de imot frihet, trygghet og demokrati? Er de imot islamkritikk? Ønsker ordføreren i Porsgrunn, Robin Koss, å ignorere de problemene islam faktisk fører med seg? 

Konkrete beskrivelser av fenomener er hverken hat eller rasisme, men det kan tolkninger være. Etter terroren på Kongsberg var media raskt ute med tolkninger som pekte i en annen retning enn tolkningene etter terroren i 2011. Hvorfor det?

Kun ut fra fakta og med hensyn til hverandres behov kan tillitssamfunn skapes. Da kan ulike kulturer leve fredelig sammen, og SIAN kan legge ned sine verbale våpen.

 

 

Av Marie Rørvik

 

 

 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp «Politisk kitsch» av Alexander Grau her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.