Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

For Kristiansand kommune og politiet ble 16. november 2019 en svart dag – og for SIAN et nederlag for ytringsfriheten, skriver Arne Tumyr, tidligere leder av SIAN:

Ja, vi brenner Koranen og kaster den i kassen for spesialavfall – fordi denne skriftsamlingen inspirerer og oppfordrer 1,6 milliarder muslimer over hele verden til å utføre vold, tortur, drap, terror og krig mot de «vantro» som ikke underkaster seg islam. Verdenssamfunnet forgiftes av denne voldslæreboken som påbyr atskillelse av menneskene på religiøse kriterier.

Symbolhandlingen 16. november – destruksjon av Koranen – var etter vår mening en legitim motreaksjon – fordi Koranen er den mest barbariske og avskyelige bok som noen gang er blitt til. I fremtiden vil man trolig aldri få se et tilnærmet utspekulert, kynisk og ondskapsfullt skrift.

Vi forsøker å vise islams sanne ansikt.

Man kunne tro at folk flest vil snu seg bort i vemmelse – og kanskje fortvilelse – over at Koranen har en slik menneskefiendtlig og diktatorisk makt over enkeltindivider og samfunn. I strid med fakta presenterer muslimer islam som «fredens religion».

Hva galt er det SIAN gjør? Vi forsøker å vise islams sanne ansikt – som er en ideologi og politikk som helt og fullt står i motstrid til våre grunnleggende humanistiske og kristne verdier.

Kristiansand kommune og 40 samarbeidspartnere står bak det kraftfulle allmennmenneskelige mantraet: «Kristiansand en by for alle». Man burde heller hatt som motto: En by for alle som er enige med oss.

Redaktør Vidar Udjus i Fædrelandsvennen, som karakteriserer SIAN som en ekstrem organisasjon som består av en liten gruppe mennesker (Fvn). 28/11, stikker under stol at 55 % av europeerne vil i likhet med SIAN ha total innvandringsstopp av muslimer. Det faller ikke redaktøren inn at det er ikke SIAN men Koranen som er ekstrem, det er islam som fremmer hat og vold ikke SIAN.

Forfatteren Kent Andersen skriver i nettavisen Document.no: «SIAN hater ikke bøker generelt. De hater ikke mennesker, frihet, dissidenter, opposisjon, og kjettere – men de hater samfunnet Koranen skaper der hvor islam vinner frem. De hater hva islam har gjort med friheten, kvinner, jøder og individer i 1400 år. En takk til SIAN, ikke for å brenne bøker, men for å avsløre noe viktig.»

Imam Akmal Ali hevder at SIAN fremmer hatkriminalitet, splittelse og negative holdninger. I virkeligheten er det Alis islamske ideologi og politikk som splitter og som skaper ufred og konflikter i vårt samfunn – på lik linje med alle andre områder der muslimer får makt.

Koranbrenningen ble en pinlig affære for de to ordførerne, Harald Furre og Jan Oddvar Skisland, som gikk i bresjen for forbud mot vårt arrangement – og dermed kommunal ulovlig atferd. De ble satt ettertrykkelig på sidelinjen av politistasjonssjef Ole Hortemo.

Også for politiet i Kristiansand ble 16. november en formidabel nedtur. Dersom Hortemo hadde vært fast i fisken hadde han sagt: «Politiet slår ikke ring om Koranbrenningen, men om ytringsfriheten.» Politisjef Hortemo og hans overordnede gikk den stikk motsatte vei – de blandet seg inn i ytringsfriheten, satte Grunnloven til side og iverksatte forhåndssensur uten lovhjemmel.

I forkant av arrangementet pleiet politiet og kommunen muslimske ledere og forsøkte å godsnakke med dem. Man ville forebygge voldelige opptrinn . Vi i SIAN ble derimot ikke funnet verdig til å bli innkalt til et eneste såkalt «veiledningsmøte». Politiet gidder ikke en gang besvare våre skriftlige spørsmål.

For Kristiansand kommune og politiet ble 16. november 2019 en svart dag – og for SIAN et nederlag for ytringsfriheten – ikke minst fordi muslimske voldsmenn aksjonerte – med påfølgende politi-påbud om stans.

Sammen med politiets ledelse må de to ordførerne, Harald Furre og Jan Oddvar Skisland, bære hovedansvaret for det kritikkverdige som skjedde.

For SIAN ga arrangementet imidlertid oppmerksomhet – med et påfølgende lite løft i folkeopplysningen. Kanskje også noen færre uformuende stipendiater ved Universitetet i Agder ler av oss. «De lyse sider skal man se!»

Først publisert i Fædrelandsvennen.

 

Kjøp essayet Sammenstøt mellom sivilisasjoner? her!