Van der Leyen kalte fredag EU for et fellesskap av verdier og lover og sa at unionen vil opprettholde de grunnleggende prinsippene om EU-domstolens forrang.

– Dette forventer EUs 450 millioner mennesker, sa hun.

Hun understreket at EU-domstolens kjennelser er bindende for alle medlemsland og at kommisjonen vil bruke all sin makt og innflytelse for å sikre denne ordningen. Hun har gitt kommisjonen ordre om å analysere den siste rettsbeslutningen i Warszawa så raskt og grundig som mulig.

Polen mener EU går ut over sine fullmakter og at unionen ikke har rett til å overkjøre nasjonale rettsinstanser. Polens grunnlovsdomstol har slått fast at noen av EUs lover er i strid med landets grunnlov. Det vekker oppsikt i Brussel og resten av EU.

Kommisjonen vurderer å sette i verk økonomiske straffetiltak mot Polen, dersom ikke de siste vedtakene om reformer i rettsapparatet blir lagt til side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.