– Det er misforstått solidaritet å ta imot så mange asylsøkere som mulig. Min drøm er null asylsøkere til Danmark, sier Danmarks utlendings- og integreringsminister, Mattias Tesfaye (S), i et intervju med svenske Bulletin.

Den danskfødte ministeren med far fra Etiopia mener dagens asylsystem ikke kan forsvares, verken moralsk eller politisk.

– Jag anser att det existerande europeiska asylsystemet inte kan försvaras vare sig moraliskt eller politiskt. Asylsystemet används till migration i en omfattning som vårt välfärdssamhälle inte kan absorbera, och det utmanar samhörigheten i Danmark. Därför är vi tvungna att få asylinvandringen under kontroll.

Ministeren, som har vært en foregangsmann for å opprette asylmottak i tredjeland, fikk så sent som i juni støtte av det norske Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani. I et intervju med Dagens Næringsliv (betalingsmur) uttalte Gharahkhani at Ap vil sende asylsøkere til asylmottak i tredjeland, men bare hvis personen allerede har vært i landet og Norge har en avtale på plass med landet.

Mattias Tesfaye er lei av folk og politikere som mener «vi» har en moralsk plikt til å ta imot migranter og flyktninger i våre hjemland. Det å bruke store summer på tolking, integrering, boliger, sosialhjelp og et offentlig byråkrati er ikke moralsk; tvert imot, sier han til Bulletin.

– Det krav som alla medborgare ska ställa på sina politiker är att de ska använda mycket pengar för att hjälpa så många flyktingar som möjligt. Varenda gång en person söker asyl i Danmark används pengarna mindre moraliskt eftersom det gör att vi kan hjälpa färre människor.

Tesfaye er ikke i tvil om at den eneste farbare veien å gå for at systemene ikke skal bryte sammen under byrden av stadig nye klienter, er å hjelpe folk i nærområdene.

– Majoriteten av världens flyktingar befinner sig i omedelbar närhet av sitt hemland. Jag anser att det finns ett internationellt ansvar att hjälpa de grannländer där de nu uppehåller sig. Om det ändå är några som börjar vandra mot Europa, vill jag kunna säga: ”Tack för din asylansökan, vi registrerar vem du är, sedan sätts du på ett flyg till ett land utanför Schengen där du inkvarteras medan vi behandlar din asylansökan. Om du får avslag flygs du hem till ditt eget land. Om du får positivt besked får du uppehållstillstånd i det land där mottagningscentret ligger.”

Ministeren nevner Rwanda, Etiopia, Tunisia og Egypt som mulige vertsland for asylsøkere til Danmark.

– Jag var i Rwanda för ett par månader sedan. Vi har ingått två avtal mellan Danmarks och Rwandas regeringar, som bland annat handlar om att stärka det flyktingpolitiska samarbetet, men vi har inte skrivit avtal om något mottagningscenter där.

Dersom ikke den internasjonale asylpolitikken endres, frykter Tesfaye for EU og Europas fremtid.

– De idéer jag presenterar har förts fram av tidigare danska ministrar, men då bara som tankar och inte som praktisk politik som man försöker realisera. Nu kan jag se att fler och fler regeringar – Litauens, Maltas, Storbritanniens, Österrikes, många andra – erkänner att det existerande asylsystemet brutit samman och att det blivit nödvändigt att få fram ett alternativ. Så jag är övertygad om att någonting kommer att ske. Vi kan inte stå stilla. Om vi på nytt får en situation som 2015 fruktar jag för EU:s sammanhållning och de europeiska välfärdsstaterna.

Den danske integrationsministern: ”Min dröm är noll asylsökande i Danmark” (Bulletin)

Les også:

Storbritannia: Innvandring kan føre til at samfunnet bryter sammen

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.