Priti Patel. Foto: Matt Dunham / Pool via AP / NTB.

Den britiske regjeringen varsler at den vil skjerpe straffene for migranter som krysser Den engelske kanal, på ulovlig vis. Maks­straffen øker til fire år.

Innenriks­minister Priti Patel ønsker seg strengere fengselsstraffer både for migranter og menneske­smuglere. Det skal avskrekke mennesker fra å drive med det hun kaller «asylshopping».

Lovforslaget innebærer at det vil bli regnet som kriminelt å ankomme Storbritannia uten lovlige innreisepapirer, og maksimums­straffen for migranter skal økes fra seks måneder til fire år.

Menneskesmuglere skal kunne dømmes til livsvarig fengsel, mens dagens maksimums­straff er på 14 år.

Lovforslaget skal diskuteres i Parlamentet tirsdag.

Det blir lagt fram etter at nesten 6.000 migranter gjennomførte den farlige reisen over kanalen i første halvdel av 2021. Til sammenligning ble det registrert 8.417 slike ankomster i hele fjor.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.