Oslo tingrett deler påtalemyndighetens syn om at 16-åringen planla et terrorangrep i Norge ved bruk av gift eller eksplosiver.

– Etter bevisførselen er retten ikke i tvil om at X, på tross av sin unge alder, hadde tatt en bevisst beslutning om å gjennomføre en terrorhandling, selv om planene ikke hadde materialisert seg i en konkret plan, skriver tingrettsdommer Ingvild Boe Hornburg.

Retten fant det også bevist at gutten hadde deltatt i terrororganisasjonen IS.

Lagde gift

I retten innrømte 16-åringen at han forsøkte å lage en nikotingift etter at han kom i kontakt med en person som ga ham en oppskrift.

– Jeg lagde giften av ren nysgjerrighet. Jeg hadde ikke til hensikt å skade noen. Det var rett og slett av ren nysgjerrighet, sa han via tolken sin.

Han innrømte også å ha donerte rundt 1.250 kroner til et nettsted med IS-propaganda, samt at han lagde en video som viste hvordan man kunne laste opp IS-propaganda på Twitter uten at det ble stanset av automatiske filtre.

Aktor Marit Formo la også fram meldinger hvor 16-åringen skrev at han skulle «starte med jihad snart», og at et mulig angrep kunne skje på 17. mai. Gutten forklarte at han skulle tøffe seg, og at han ikke tenkte over hva han skrev.

Lavere enn aktors påstand

Straffen er lavere enn aktors påstand om åtte års fengsel, hvorav fire år betinget.

– Vår klient er fornøyd med at straffen er satt markant lavere enn påtalemyndighetens påstand, sier 16-åringens forsvarer, advokat Andreas Berg Fevang.

– Ungdomsstraff ville imidlertid etter vårt syn vært den riktige reaksjonen ved domfellelse. Vi er også uenig tingrettens vurdering av skyldspørsmålet, fortsetter han.

Konkluderte med fengsel

Barn skal som hovedregel ikke dømmes til ubetinget fengsel. Retten vurderte om ungdomsstraff eller samfunnsstraff kunne tenkes, men fengselsstraff ble det.

– Lovbruddets art taler imidlertid for ubetinget fengsel og det vises til at X skal dømmes for alvorlig kriminalitet som har et stort samfunnsskadelig potensial, skriver Hornburg.

Gutten nektet straffskyld da Oslo tingrett behandlet saken i mai. Det er ikke avgjort om han vil anke dommen.

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.