Gjengkriminelle i Sverige, bilde fra YouTube. 

Kriminaliteten i Sverige stikker stadig dypere. Forretningsdrivende presses for penger, og mange velger å flykte fra landet. Politiet er  maktesløse, bare mektige klaner kan gi beskyttelse.

Det er ikke lenger bare «mannen i gaten» rundt om i samfunnet som får føle den økende kriminaliteten på kroppen. Nå er gjengene og nettverkene blitt så godt organiserte at de også ser seg ut næringsdrivende og bedrifter som ofre. Her er det gjerne mer penger å hente.

Dette har mye til felles med hvordan mafiaen i årtier har operert i store byer i eksempelvis USA og Italia.

En artikkel i SVT belyser hvordan Sverige står overfor stadig nye dimensjoner av trusler fra kriminelle.

Det SVT ikke sier direkte, er hvilke grupper av kriminelle som i all hovedsak står bak det hele. Men dette er neppe ukjent for Documents lesere og andre som vet å skaffe seg mer dyptgående informasjon enn de store mediene kan by på.

Av sammenhengen SVT beskriver lenger ned, fremgår det uansett nokså klart hvordan dette henger sammen.

Det fortelles om næringsdrivende som utsettes for utpresning og trusler som ødelegger tilværelsen fullstendig:

Svenska företagare har förlorat sina familjer, sina verksamheter eller tvingats flytta utomlands i rädsla för att bli dödade, visar SVT:s granskning.

Anledningen: De blir systematiskt utpressade av kriminella nätverk.

Politiet er klar over situasjonen, men er ikke i stand til å gi truede borgere den beskyttelsen de trenger:

Nu slår Göteborgspolisen Ulf Boström larm om att problemet är gigantiskt och att inte ens polisen kan skydda offren.

– Antingen betalar du eller så står du emot och ditt liv fördärvas totalt, säger han.

Politimannen som uttaler seg, tilhører interessant nok det såkalte integrasjonspolitiet i Sverige, hvilket man kan utlede en del fra:

Integrationspolisen Ulf Boström har arbetat i nordöstra Göteborg i 16 år. Hans telefon ringer hela tiden. Oroliga mammor till gängmedlemmar, imamer och människor som inte förstår ett papper de fått från en myndighet.

Bostrøm mener det er en umulig oppgave for politiet å stå opp mot de organiserte nettverkene, og at man over tid ikke kan gi beskyttelse til hver og en som blir truet:

– Det är bara temporärt och få som blir skyddade på det sättet får ett fullvärdigt liv. Eftersom vi under så lång tid låtit den här verksamheten bre ut sig i hela Sverige så har de gäng i alla de större städerna. De har ögon och öron överallt, sier han.

Alle større byer er med andre ord rammet. Utpresningsvirksomheten går i stor grad utover svensker med utenlandsk bakgrunn som har etablert forretningsvirksomhet i landet:

Offren är i första hand personer med utländsk bakgrund. De kriminella anser att de är lättare att komma åt, enligt Boström.

– Om du inte har en stor släkt som kan skydda dig är du helt chanslös, säger han.

Det å tilhøre store og mektige klaner er altså det eneste som kan sikre borgerne beskyttelse i «Nya Sverige».

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Kjøp Klanen her!