Carl I. Hagen ymtet for en mannsalder siden frampå at Norsk Rikskringkasting som følge av NRKs politiske slagside burde gå over til forkortelsen ARK – Arbeiderpartiets Rikskringkasting.

I dag mener vi det er mer dekkende å bytte ut A-en med en O og bruke forkortelsen ORK – Oslo Rikskringkasting. Ofte fremtrer programmene for seere og lyttere også som akkurat det – et ork.

NRK er en rikskringkasting bare i navnet. Programvirksomheten blir mer og mer Oslo-preget med en avspeiling av hovedstadselitenes tanke- og levesett. Dagsrevyen er konsekvent Oslo-basert. Nyhetsinnslag fra distriktene, hvor det store flertallet av lyttere og seere bor, kommer i beste fall senere på kvelden i Norge i dag eller som kuriosa i Norge Rundt på fredagskvelder.

Det var derfor helt naturlig at Oslos byrådsleder Raymond Johansen var til stede da NRK for noen uker siden markerte at bedriften skal flytte og bygge nytt i en annen bydel i Oslo. Det ville vært kunstig om ordførerne i Trondheim og Tromsø hadde vært til stede. NRK er og blir nemlig en Oslo-sak – dersom ingen gjør noe med det.

Tilsvarende sentralisering preger også mange distriktssendinger. Vi bodde i over 20 år i Nord-Rogaland, hvor NRKs distriktssending Lokalen agerte som Radio Stavanger og hadde ytterst få lyttere nord for Boknafjorden. Lokal-tv hadde sjelden stoff fra områder utenfor Nord-Jæren.

Oslo-tenkningen ligger til grunn for nyhetsdekningen. Da Oslo bystyre for noen dager siden uttrykte mistillit til et medlem av byrådet, fikk denne lokale hendelsen en dekning i NRK som om det dreide seg om sak av nasjonale dimensjoner. Vi tviler på om bytte av politisk ledelse i Ålesund eller Hamar hadde fått tilsvarende dekning.

Da regjeringen tidlig i vår kunngjorde at Covid 19-vaksiner skulle inndras fra distriktene for å forsterke vaksineringen i Oslo, ble helseminister Bent Høie av Dagsrevyens reporter spurt om hvor mange liv i Oslo som dermed kunne reddes. Det hadde vært minst like naturlig å spørre om hvor mange svakhelsede i distriktene som ville miste livet som følge av dette overgrepet, men slik spør ikke en ORK-medarbeider. Alt vinkles ut fra det som berører Oslo.

Sporten er ikke noe unntak. Da fire debutanter fra Bodø, Molde, Trondheim og Oslo for noen uker siden ble tatt ut i landslagstroppen i fotball, ble bare Oslo-spilleren intervjuet i Dagsrevyen.

Da en Vålerenga-spiller ble skadet i kampen mot Odd sist onsdag, ble dette spesielt omtalt i Dagsrevyen – men ikke at serieleder Bodø/Glimt samme kveld vant sin kamp med sifrene 7–2.

Aftenposten meldte i fjor høst at bare 10 prosent av voksne nordmenn ser Dagsrevyen nå for tiden. Av det samlede tv-konsumet svarer NRK for drøyt 30 prosent. Dette vil falle enda mer når NRK nå mister internasjonal skiidrett. Vektløfting og isdans har ikke det samme draget på folk som hopp, langrenn og alpine øvelser. Likevel bevilges 6 milliarder kroner årlig til et foretak som tiden løper fra.

NRK dyrker det som er smalt og sært. Lokale homseparader fremstilles som historiske hendelser. Det samme gjelder festligheter blant hedninger. 

Dette gikk så langt at stortingsrepresentant Else-May Norderhus, Møre og Romsdal (Ap) skrev på Facebook at hun var overgitt over den brede NRK-dekningen av muslimenes høytid id – uten å si noe om Kristi himmelfartsdag. – Det kan se ut til at NRK er blitt muslimsk, men jeg hadde håpet at statskanalen hadde fått med seg at det er den kristne tro som er vår kulturs religion, skrev hun.

Observasjonen fra Norderhus, som til høsten tar over embetet som statsforvalter i hjemfylket, er helt korrekt. Muslimske interesser fester grepet om NRK, hvor det masseansettes muslimer også i redaksjonelle stillinger, til fortrengsel for nordmenn. Hedningefestivaler får egne programmer. Formidling av norsk kultur og tradisjonsbaserte nasjonale verdier burde være en kjerneoppgave for en institusjon med norsk i navnet. I stedet vektlegges det som er sært og fremmed.

Utenriksdekningen gjør ikke folk klokere og mer opplyst, men arter seg ofte som propaganda. Dette er mer enn tydelig i dekningen av USA og Midtøsten.

NRK blir mer og mer Oslo-sentrert. Derfor faller også seer- og lyttertallene. Og den islamske tankegangen fester grepet så markert at NRK bør endre navnet til det mer dekkende navnet MORK – Muslimsk Oslorikskringkasting.