Demokratene vil alltid sette Norge først. Norske politikere skal jobbe for Norge og nordmenns interesser, ikke overnasjonale organisasjoner. Demokratene foreslår derfor en ny lov for å kunne straffeforfølge politikere som forsømmer sin plikt.

For å sikre Norges folkevalgtes ubetingede lojalitet til folk og vårt kjære Norge, vil Demokratene skjerpe straffeloven.

Demokratene aksepterer kun politikere som jobber utelukkende for Norge, ikke politikere som jobber for EU, FN, Kina, og ander fremmede ideologier, makter, eller ulike «eliteklubber» uten demokratisk forankring.

Det er nok nå.

Vi vil ha slutt på at politikere og regjering skaper hysteri, angst og frykt for fremtiden.

Politikere på stortinget bør helt klart som et minstemål kun forholde seg til fakta, og finne løsninger til det beste for Norge og det norske folk. Demokratene stiller ikke til valg i et «verdensparlament», men til det viktige stortingsvalget i Norge, av Norge, for Norge.

Demokratene vil derfor foreslå en ny paragraf med følgende, eller lignende, ordlyd om vi med folkets hjelp kommer på stortinget etter den 13. september:

Medlemmer av nasjonalforsamlingen eller deres nære medarbeidere, tillates ikke å påta seg lønnede eller ulønnede forpliktelser for andre land, organisasjoner eller overnasjonale organer hvis dette kan medføre interessekonflikt ved å ivareta Norges og det norske folks interesser på kort eller lang sikt.
Overtredelse skal medføre påtale, og fellende dom skal medføre tap av embete. I tillegg idømmes fengsel, bot og/eller erstatning i de tilfeller tap for Norge i forbindelse med de aktuelle ulovlige engasjement kan påvises.

Valget 2021 er det viktigeste valget i vårt nye tiår, og vi går inn i en virkelighet der tradisjonelle inndelinger i politikken aldri har betydd mindre.

Men en ting er sikkert: Dette blir Norges tredje EU-avstemming, og du kan velge oss Demokratene eller mer globalisme med de tradisjonelle stortingspartiene.

Valget er heldigvis ditt.

Alltid Norge først, sier jeg og Demokratene.

 

Kjøp Thomas Knarviks bøker her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂