Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie under ACER-saken i Høyesteretten i Oslo. Foto: Martin Solhaug Standal / NTB

Høyesterett i plenum har avgjort at Stortingets vedtak om å melde Norge inn i ACER og EUs tredje energipakke var lovlig.

Nei til EU har tapt sin sak mot staten om ACER-vedtaket som ble fattet i Stortinget.

Etter tap også i tidligere rettsinstanser havnet saken til slutt i Høyesterett. Her ble tidligere dom opprettholdt.

NTB melder om saken.

Høyesterett slår fast at vedtaket i Stortinget 22. mars 2018 ikke innebar noen vesentlig overføring av myndighet ut av Norge og til EUs reguleringsmyndighet for kraft, ACER.

Dette var det springende punkt i saken.

Høyesteretts 17 dommere var enstemmig enige i at innmeldingen i ACER samlet sett sto for en lite inngripende myndighetsoverføring av makt fra Norge.

Derfor var det heller ikke behov for å bruke en annen grunnlovsbestemmelse enn paragraf 26, som medfører at Stortinget kunne vedta EUs tredje energipakke med alminnelig flertall, sier retten.

Nei til EU, som har saksøkt staten, mente at vedtaket i 2018 skjedde uten et tilstrekkelig antall stortingsrepresentanter til stede under voteringen, og at det dermed brøt Grunnlovens paragraf 115.

Organisasjonen hevdet at Norges godkjenning av energipakke 3 ville medføre mer enn en «lite inngripende» overføring av myndighet til EU, at minst tre firedeler av stortingsrepresentantene derfor burde deltatt under avstemningen, og at vedtaket burde vært gyldig først med et flertall på to tredeler, anførte saksøkerne.

Dette vant man altså ikke frem med. Det ble et klart tap for Nei til EU.

Høyesterett besluttet at saken skulle behandles i plenum, det vil si at alle dommerne som ikke på noen måte var inhabile eller av andre årsaker var forhindret fra å delta, skulle være med på å avgjøre saken. Derfor har hele 17 av Høyesteretts 20 dommere deltatt i behandlingen.

Slik plenumsbehandling forekommer kun i saker av stor prinsipiell betydning og allmenn interesse.

Mange hadde ventet et slikt utfall også i Høyesterett, da det er temmelig sjelden at landets øverste domstol dømmer i strid med nasjonalforsamlingen. Se mer i sak under.

Les også: 

Høyesterett avsier dom i ACER-saken tirsdag

Ny bok fra Document: Bestill i dag!

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus her!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.