Nei til EU har markering utenfor Høyesterett. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Tirsdag morgen sier Høyesterett sin mening om at et alminnelig flertall i Stortinget vedtok at Norge skulle slutte seg til EUs tredje energipakke.

Det knyttes spenning til utfallet av ACER-saken i Høyesterett. Mange mener det vil være oppsiktsvekkende om landets øverste domstol skulle avsi en dom som kjenner Stortingets ACER-vedtak ugyldig i henhold til norsk lov.

Tirsdag skal Høyesterett slå fast om Stortinget med et alminnelig flertall hadde anledning til å melde Norge inn i energisamarbeidet i EU og dermed slutte seg til tilsynsmyndigheten ACER.

Dommen vil bli avsagt i plenum klokka 9.

NTB melder om saken.

Den såkalte ACER-striden har vært ført mellom Nei til EU og staten i alle tre rettsinstanser. Nei til EU mener vedtaket i Stortinget i 2018 skjedde i strid med Grunnloven, ettersom ikke tre firedeler av representantene var til stede under avstemningen.

Justisdepartementet har ment at vedtaket riktignok innebar at det skjedde en myndighetsoverføring til EU, men slo fast at suverenitetsavståelsen ikke var så stor at det utløste et krav om et flertall på tre firedeler.

Nei til EU tapte søksmålet både i tingretten og i lagmannsretten. Nå er det opp til landets øverste domstol.

Høyesterett besluttet at saken skulle behandles i plenum, det vil si at alle dommerne som ikke på noen måte var inhabile eller av andre årsaker forhindret fra å delta, skulle være med på å avgjøre saken. Derfor har hele 17 av Høyesteretts 20 dommere deltatt i behandlingen.

Slik plenumsbehandling forekommer kun i saker av stor prinsipiell betydning og allmenn interesse.

Hos Nei til EU uttrykker man optimisme, til tross for nederlag i de to foregående rettsrundene.

– Vi forventer å vinne fram med en avgjørelse fra Høyesterett som bidrar til at vi igjen kan få nasjonal politisk kontroll med kraften, uten det EU-styrte markedsregimet som har gitt oss en strømpriskrise, sa Nei til EU-leder Einar Frogner til NTB da Høyesterett startet behandlingen 5. september.

Andre vil si at det skal mye til for at Høyesterett dømmer i strid med nasjonalforsamlingen i en slik sak.

Men det regnes ikke som utenkelig, for i Fosen-saken avsa Høyesterett en dom som nettopp kjente det politiske vedtaket ugyldig. Denne dommen har imidlertid så langt ikke fått nevneverdige praktiske konsekvenser.

 

Bestill i dag, ny bok fra Document:

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus her!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.