Partiet Demokratene er ikke inkludert som et eget alternativ på NRKs valgomat og vurderer nå hvordan de best kan reagere på denne utelukkelsen.

Demokratene har vært i dialog med NRK, som oppgir at de ikke har noen andre grunner enn «kapasitet» til å nekte Demokratene å være en del av valgomaten.

Demokratenes nyvalgte leder Geir Ugland Jacobsen er klar på at partiet ønsker å forfølge saken:

– NRKs valgomat er å guide folk til å velge rett parti for seg ved årets valg, og som den største og eneste statlige kringkastingsbedriften – med et årlig budsjett på over seks milliarder kroner – har institusjonen et stort potensial for å avgjøre mange stemmer ved årets valg.

– NRK er allerede belemret med kraftig politisk vridning i staben, og har skjemmet ut seg selv under opprettelsen av sin «klimaredaksjon», hvor det fastslås at journalistene ikke lenger får følge vanlige frie journalistiske prinsipper, men må holde seg til et diktert «nullpunkt». Slik risikerer NRK at Valgomaten blir nok et bevis på at statskanalen jobber for «the establishment».

Ugland Jacobsen viser til NRKs vedtekter som fastslår hvilket ansvar NRK har overfor samfunnet, og peker spesielt på paragrafene 13, 27 og 29:

§ 13: NRK skal ivareta ytringsfrihet og ytringsvilkår for borgerne. NRK skal være redaksjonelt uavhengig og være balansert over tid. NRK skal bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser.

§ 27: NRK skal ha en bred og balansert dekning av politiske valg. Samtlige partier og lister over en viss størrelse omtales normalt i den redaksjonelle valgdekningen.

§ 29: NRK skal verne om sin integritet og sin troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av politiske, ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Virksomheten skal preges av høy etisk standard. Saklighet, analytisk tilnærming og nøytralitet skal etterstrebes, jf. bl.a. prinsippene i Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.

 

Kjøp Peder Jensens bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.