Lydighet og forbrytelse var en av drivkreftene bak studentradikalismen på 60-tallet. Man kunne også si: Fedrenes synder. 68’erne er blitt gamle. Det er deres verden. Hvis antisemittismen har fått slippe til i det nye Europa er det deres ansvar. Det kan bli en tung bør å bære.

Merk: Ansvar.

68’erne var sikre på at de ikke ville sendt jøder i gasskammeret. Vi levde på en skyldfrihet vi lot andre betale for.

Nå er det blitt mørkere i Europa og spørsmålet som bildet stiller er provoserende, men rommer en sannhet: Det er ikke opplagt lenger at svaret ville blitt nei. Det er en uhyrlig tanke. Men mange i dagens Europa oppfører seg som datidens tyskere. De vil ikke vite. Det er en helt ødeleggende sannhet, men den blir litt mer sann for hvert år. Og jødene reiser fra Europa.

Kjøp Prosessen mot Israel fra Document Forlag!