Geir Furuseth kom i en TV-sending i skade for å kalle det et faktum at avdøde storingsrepresentant Jan Simonsen var homoseksuell. Det riktige er rykter eller såkalte hörensagen. Hans tvillingbror har reagert og vi vil gjerne få beklage og beriktige. Det var rykter, ikke faktum.

Forsnakkelsen falt i sendingen Vårt naive Norge 9. mai:

Geir Furuseth (GF): Det er jo en kjent sak at en av «Alis» venner, altså denne pakistanske gutten, var tidligere Stortingsrepresentant Jan Simonsen

Erling Folkvord (EF): Sekretær i justiskomiteen

GF: Ja. Fremtredende justispolitiker i Fremskrittspartiet i mange år, inntil han ble kastet ut av partiet. Delvis, må man vel kunne si, som en følge av sin omgang med «Ali»?

EF: Det har ikke æ noe grunnlag for å si…

GF: Ja altså, slik jeg tolket Odd Isungsets bok, så skal jeg stå for den. Men så er det et faktum som du itte legg noe vekt på, for du sier jo at du bare skriver det du vet, du bruker itte trua her…Jeg var jo sjøl politisk journalist på 90-tallet, jeg kjente Jan Simonsen, og det var jo ingen hemmelighet at han var homofil.
Jeg kjente også Roger Andresen. Han jobbet jo en periode som journalist. I Dagsrevyen, i NRK:
Og så har vi jo det at Jan Simonsen var spesielt opptatt av denne «Ali», og har da i likhet med Roger Andresen, homofil eller bifil legning…

(Henvendt til tidligere politietterforsker Viggo Trosdahl): Viggo, jeg skal ikke be deg om å kommentere dette spesielt, men eksisterer det subkulturer innen politiet som kan ha hatt og har innvirkning i slike saker?

Konteksten hvor bemerkningen falt er viktig for å forstå hvorfor den falt, selv om det ikke gjør rykter til fakta av den grunn.

Red.