Oslo-folks postkasser mottar i disse dager propaganda fra MDG om hvor fint det går med byen. 

Det har vært kraftig kritikk mot MDGs fremferd i Oslo, populariteten er laber. Nå nærmer det seg valg, og partiet prøver iherdig å sminke den virkeligheten innbyggerne opplever i hverdagen.

I siste valg (kommunevalget 2019) fikk MDG hele 15 prosent oppslutning i Oslo. I senere tid har målinger vist en støtte på rundt 6-7 prosent, omtrent en halvering. Det er en bortimot katastrofal utvikling.

Denne nedturen er naturlig å se i sammenheng med hvordan partiet har opptrådt i maktposisjon i Oslos byråd.

I den forbindelse har ikke minst samferdselsbyråd Lan M. Berg markert seg med en rekke tiltak og påfunn som har skapt mye frustrasjon omkring i hovedstaden. Lokalmiljøer har reist seg i protester mot rasering av parkeringstilbud, massiv felling av trær, bygging av sykkelveier «overalt».

Svært mange innbyggere i Oslo opplever at de har et byråd som jobber imot dem, ikke for dem.

Selv om nordmenn er et tålmodig folkeslag, har de fleste en grense for hva som aksepteres av politisk vanstyre og myndighetsovergrep. Reaksjonene har vært mange og til dels sterke.

Dette har trolig skapt bekymring i MDG. Selv innad i partiet har det vært reist kritikk mot hvordan man opptrer.

Derfor har MDG nå sent ut en slags informasjonsfolder til mange av byens i innbyggere, i håp om å snu den stemningen man har fått så til de grader imot seg.

Her er det meste av MDG-slagord og billige floskler stablet på hverandre i en kakofoni som bare kan kalles propaganda. Det går i «mennesker og miljø», «klimakrise», «grønt skifte», «trygghet for barna», «bedre luft» osv.

Det fremmes en påstander om at «det siste året har rekordmange Oslofolk kastet seg på sykkelen».

Dette finnes det ikke belegg for. Tvert imot er det fortsatt påfallende få som sykler i Oslo, sett i forhold til milliardbeløpene som brukes på sykkelveier ingen har bedt om. De kostbare sykkelveiene er stort sett tomme, døgnet rundt, året rundt. det kan enhver fastslå ved selvsyn.

I den forbindelse har MDG tidligere vist til sykkeltellere på sentrale steder i byen, og at de registrerer en viss økning i tallene. Men det man beleilig lar være å nevne, er at disse tellerne tar med «armadaen» av elektriske sparkesykler som suser frem og tilbake ustanselig. Det samme gjelder alle Foodora-syklistene som dagen lang sykler rundt med matlevering, og telles gang på gang.

Tallene som skal «bevise» økt sykling, er med andre ord fullstendig misvisende.

En annen grunnløs MDG-påstand er at «nesten 9 av 10 støtter sykkelsatsinga vår».

I Facebook-gruppen «OSLO FOR ALLE! Informasjonskontor for levende byliv» har en del Oslobeboere sagt hva de mener om MDGs desinformasjon. En innsender kommenterer spesifikt påstanden om støtten til «sykkelsatsinga vår»:

Vi som bodde på (….) ble spurt: «Ønsker du at det skal legges bedre til rette for å ferdes på sykkel i Oslo?»

Hvem kan vel svare «Nei» til et slikt uskyldig og hyggelig spørsmål?

Det ble ikke nevnt noen ting i spørreundersøkelsen om at denne «tilretteleggingen» skulle foregå på bekostning av byens ve og vel, og jeg var tydeligvis ikke alene om å la meg manipulere til å «støtte» tidenes største kuppmakere og politiske skandale i Oslo.

Her var det med andre ord ikke nevnt noe om at «bedre tilrettelegging for sykkel» innbar massiv rasering av beboernes parkeringsmuligheter, og at milliarder skulle sløses bort på sykkelveier.

Innsenderen oppgir for øvrig å ha flyttet, ene og alene på grunn av den umulige parkeringssituasjonen MDG har i bydelen.

Så mye for å være partiet for «mennesker og miljø» i hovedstaden, man presser beboere til å flytte.

Oppsiktsvekkende mange Oslo-innbyggere lot seg føre bak lyset av denne typen agitasjon fra MDG ved valget i 2019. Spørsmålet er om velgerne har lært noe siden den gang. Er det fortsatt noen som tror på agitasjonen?

Neste kommunevalg er først i 2023, mens allerede ved stortingvalget i høst kan velgere over hele landet si fra hva men mener om dette partiet, ved å la være å stemme på det.

Kjøp Kents bok her!

Kjøp Ruud Koopmans bok her!

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.