Raus Bar i Trondheim får ikke lenger lov til å velge aldersgrensen selv. Dette har Diskrimineringsnemnda bestemt. Foto: Raus Bar

Sommeren 2017 vedtok Stortinget en helt ny Likestillings- og diskrimineringslov, hvor forbudet mot aldersdiskriminering ble utvidet til å gjelde alle samfunnsområder – ikke bare i arbeidslivet.

Dette førte til at Diskrimineringsombudet i fjor vår felte en pub i Oslo for diskriminering, fordi den praktiserte 23-års aldersgrense. Nemnda mener man som hovedregel bare kan praktisere nedre aldersgrense begrunnet i skjenkereglene.

I fjor høst ble praksis stadfestet i nok en avgjørelse, og nå er ytterligere to utesteder felt, denne gangen i Trondheim. Utestedene argumenterte med at den høyere aldersgrensen gjør det lettere å etterleve skjenkebestemmelsene, men får ikke gehør i nemnda.

Staten ved sitt organ Diskrimineringsnemda har dermed gjort det forbudt for virksomheter å velge sitt eget klientell.

Diskrimineringsnemnda begrunner dette slik:

«Nemnda er kjent med at det har vært etablert praksis i bransjen å operere med ulike aldersgrenser på utestedene. Forbudet mot aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet var nytt i likestillings- og diskrimineringsloven av 2017. Med denne lovendringen har lovgiver ment å innskrenke muligheten for utesteder til selv å bestemme hvilke aldersgrupper som skal ha adgang til utestedet sammenlignet med tidligere rettstilstand.

Etter nemndas vurdering er forskjellsbehandlingen i dette tilfellet dessuten ikke nødvendig. I stedet for å operere med en nedre aldersgrense på 23 år, kan man for eksempel øke vaktholdet og foreta en grundigere sjekk av legitimasjon ved inngangen og/eller ved servering av alkohol i baren. Nemnda mener dette ikke kan anses som uforholdsmessig ressurskrevende.»

Stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H) sitter som leder av Stortingets Familie- og kulturkomité. Hun reagerte på den nye anvendelsen av loven overfor Rett24 i mars 2020.

– Jeg må si jeg stusser over dette resultatet. Det var vel ikke akkurat dette som var meningen med denne loven – at ikke restauranter skal få sette aldersgrenser. At man som privat aktør ikke selv skal få velge hvilket alderssegment man vil henvende seg til, det var ikke intensjonen. Så jeg mener vi rett og slett må ta en runde på dette.

Nå har Diskrimineringsnemnda nylig kommet fram til at både Raus Bar i Trondheim og Andre til Høyre i Oslo har brutt forbudet mot aldersdiskriminering ved å ha en nedre aldersgrense på henholdsvis 23 og 25 år.

Det står ingenting i vedtaket om hvordan utesteder, som har vært nedstengt i mange måneder på grunn av koronatiltakene, skal finansiere det økte vaktholdet.

Rett24

Vi selger bøker av Hege Storhaug! Både enkeltvis og som bokpakke til superpris.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.