Stillbilde: RFI / YouTube.

Innvandringen er Frankrikes største problem og bør strammes inn kraftig, religiøse plagg i offentligheten bør forbys, og Paris-avtalen om klimautslipp handler om skinnhellighet – det er blant tingene Marine Le Pen sier i et intervju med Die Zeit som ble offentliggjort torsdag.

Meningsmålinger i Frankrike tyder på at Marine Le Pen har en reell sjanse til å vinne det franske presidentvalget i 2022.

Det har ansporet Die Zeits reportere Elisabeth Raether og Annika Joeres til å besøke henne på kontoret i den franske nasjonalforsamlingen i Paris. Den velrennomerte tyske ukeavisen poengterer innledningsvis at den er nokså alene om det, og Le Pen hilser straks hjem:

Die Zeit: Madame Le Pen, i meningsmålinger oppnår De for tiden rundt 48 prosents oppslutning. De kan bli Frankrikes neste president. Men i Tyskland er det knapt noen som snakker om Dem. Overrasker det Dem at De fremdeles blir undervurdet?

Marine Le Pen: Ja, det er svært overraskende. Dette blir tredje gang jeg stiller til presidentvalg, forrige gang nådde jeg andre runde, og denne gangen kan jeg vinne. Jeg har inntrykk av at Tyskland bare bryr seg om politikere de håper kan skaffe dem fordeler i Europa. Det var mitt parti som avdekket den store konflikten mellom globalister og patrioter som nå har erstattet den gamle skillelinjen mellom venstre og høyre. Det er bare tyskerne som fremdeles ikke begriper det.

På spørsmål om hvorfor Rassemblement National (RN) ikke er lenger motstander hverken av EU eller euroen, sier Le Pen at unionen har forandret seg og at hun mener det er mer å oppnå fra innsiden enn fra utsiden.

Avisen antyder at det er lite som står fast hos partiet, men RN-lederen avviser det neste premisset for et slikt argument:

De har forandret mening om et annet viktig tema: De benekter ikke lenger klimaendringene, men har snarere gjort disse til et stort tema i valgkampen.

Jeg har aldri benektet klimaendringer.

Så sent som i 2017 sa De at De ikke visste om klimaendringene er menneskeskapt…

Jeg sa bare at vi ikke vet hvilket bidrag menneskene gir til klimaendringene.

Le Pen ser ikke klimasaken isolert som det ene altoverskyggende, men som en del av en politisk helhet:

Jeg mener at enhver patriot må tenke økologisk av en enkel grunn: En nomade kan komme til en oase, spise alle dadlene, drikke vannet fra kilden og dra videre når det ikke er noe igjen. Men vi er bofaste patrioter med dype røtter. Den ultraliberale økonomiske modellen fører oss mot avgrunnen. Så lenge produktene våre lages ti tusen kilometer unna for deretter å bli transportert hit, kan ingen påberope seg å handle økologisk.

Venstresiden har kapret miljøsaken, men er ikke nødvendigvis miljøvennlig, mener Le Pen, som blant annet peker på at vindkraften vil skape et avfallsproblem med brukte rotorblader, og heller tar til orde for kjernekraft.

Vil De respektere Paris-avtalen om klima fra 2015?

Jeg er ikke enig i det som står i avtalen. Jeg vil for eksempel ikke ha vindkraft.

Avtalen anbefaler ingen energiformer, bare målet om å begrense oppvarmingen av Jorden til to grader.

Europa kan ikke etterleve klimamål på den ene siden og fremme frihandel på den andre. Frihandelen er grunnen til at gigantiske lasteskip drar på kryss og tvers verden rundt og slipper ut vanvittige mengder CO2. Den økonomiske modellen vår er uøkologisk i sin natur.

Le Pen vil likevel ikke trekke Frankrike fra avtalen, men snarere påpeke skinnhelligheten hos avtalepartnerne, som lar Kina fortsette å øke sine utslipp av klimagasser voldsomt. Jeg er imot at europeerne hele tiden skal føle seg skyldige for klimaet, sier hun.

En stor del av Frankrikes CO2-utslipp kommer fra landbruket, og da særlig fra dyrehold. Har De personlig redusert kjøttforbruket?

Absolutt ikke! Jeg er imot denne straffeøkologien.

Igjen fremhever Le Pen den politiske helheten:

Jeg støtter franske bønder, som lager veldig godt kjøtt. Og likevel er vi så illojale at vi utsetter dem for global konkurranse. Der har du EUs skinnhellighet: Unionen setter strenge regler for våre bønder, men tillater billig import av dårligere produkter. Til det formålet inngår den frihandelsavtaler. Under disse omstendighetene må vi si: Vi importerer bare produkter som lages etter standardene vi har her.

Hvorfor stemte De imot hver eneste klimalov da De var medlem av EU-parlamentet – for eksempel mot strengere CO2-grenser for SUV-er?

Den loven var som en giljotin for våre bilfabrikker. Vi kan ikke si fra den ene dagen til den neste at de ikke får lov til å lage den ene eller den andre bilmodellen lenger. Bransjen må kunne planlegge. Det gikk altfor fort, og jeg vil ikke at disse fabrikkene må si opp ansatte og sende folk ut i fattigdom. Vi ville få lavere CO2-utslipp, men folk ville bli arbeidsløse og barna deres lide. Jeg tenker på folks velferd.

Overraskende er det ikke når Le Pen fremhever innvandringspolitikken som helt sentral for RN: Le Pen vil at utlendinger som ikke bidrar til det franske samfunnet, skal reise tilbake til hjemlandet, og hun er motstander av doble statsborgerskap.

Mer oppsiktsvekkende er det at hun vil ha et generelt forbud mot å gå med religiøse symboler i det offentlige rommet:

Siden den første valgkampen Deres i 2012 har De ønsket å forby bruk av slør som et synlig tegn på en religion. Og De har sagt flere ganger at franske jøder også må gjøre et «lite offer» – at de skulle forbys å gå med kippa.

Ja, jeg har sagt til våre jødiske medborgere at dere ikke kan gå med kippaen lenger uansett, for dere blir alltid angrepet.

Men et forbud er jo noe annet.

Jada, men det handler ikke først og fremst om å forby kippaen, men om ikke å ha på seg religiøse symboler på gaten.

Man kan ikke innføre lover mot en bestemt religion i Frankrike, forklarer Le Pen, men det er for mange som går med slør, så noe må gjøres, og en slik forsakelse fra jødenes side er for henne det minste ondet.

Le Pen advarer mot å henge seg opp i detaljer og samtidig miste det store bildet av syne:

Dere snakker hele tiden om anekdoter og noen polemiske debatter som har forekommet. Hvis dere vil fremstille partiet mitt som om vi bare er i stand til å fremkalle vrede, så vær så god. Men 85 prosent av franskmennene er enige i våre oppfatninger om innvandringen, men dere leter etter småting som noen få mennesker er lei seg for.

Saken er at de fleste franskmenn er imot mer innvandring og flere hijaber, fastslår Le Pen.

Hijaben forstyrrer den offentlige orden. Den er et uttrykk for islamismen, som vi må utradere, akkurat som vi gjorde med nasjonalsosialismen og rasismen. Ingen har rett til å støtte islamismen, å finansiere den, å relativisere den.

Det store spørsmålet er hvor mange flere franskmenn som vil være lydhøre for dette budskapet i 2022 enn i 2017. Marine Le Pen som Frankrikes president ville være et større politisk jordskjelv enn Brexit, kanskje også Trump.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.