Mindreårige migranter som er kommet alene til USA over grensen fra Mexico, er internert av amerikanske grense­myndigheter i noen slags bur i et mottaks­senter i Rio Grande Valley ved Donna, Texas, den 30. mars 2021. Foto: Dario Lopez-Mills / Pool via AP / NTB.

Da Joe Biden ble innsatt som USAs president, erklærte han at han ville ha vidåpne grenser. Han presiserte at folk som er blitt utvist av landet på grunn av grov kriminalitet, ikke skal avvises ved grensen, og at kommende illegale immigranter ikke skal kastes ut av landet om de skulle begå kriminelle handlinger i USA.

President Joe Biden ventet historisk lenge med å ha en pressekonferanse. Nå venter han historisk lenge med å dra ned til grensen for å se den humanitære krisen. Han har overlatt ansvaret for krisen til visepresident Kamala Harris, men hun har heller ikke tenkt å dra ned til grensen. I stedet foretrekker hun å betale latinamerikanske land penger. Kamala Harris har uttalt at hun ser på grensevaktene i USA som vår tids utøvere av «Jim Crow-lovene», hvilket betyr at hun ser på dem som rasister.

Før valget i USA 2020 så vi den samme unnvikende holdningen hos Joe Biden, Kamala Harris, Nancy Pelosi og alle de andre lederne i det Demokratiske partiet. Vi så det da Black Lives Matter og Antifa begynte sine voldelige opptøyer etter George Floyds tragiske død. De har ennå ikke klart å fordømme voldsbruken, men de har derimot oppmuntret voldsutøverne.

Volden viser seg ved at butikker har blitt ranet og inventaret ødelagt og historiske minnesmerker vandalisert. Politikonstabler har også blitt banket opp og forsøkt påtent, og vanlige mennesker har blitt trakassert og utsatt for vold på grunn av sitt utseende eller politiske ståsted. I Seattle har et politihovedkvarter blitt okkupert.

Dagens situasjon ved grensen tar seg merkelig ut sett fra det amerikanske folkets ståsted. De har i lang tid vært plaget med konsekvensene av nedstengninger, som medfører at småbedrifter går konkurs, folk blir arbeidsledige og noen har blitt psykisk syke. Alt dette fordi et virus skal bekjempes. Samtidig tillater Biden-administrasjonen at massevis av covid-smittede personer kommer inn i landet, noe som synliggjør mangelen på logikk i politikken de fører. Grensene er vidåpne for kriminelle, narkotika og barn. Man kan undre seg over hva som skjer med disse barna.

I denne videoen ser vi en pressekonferanse med kongressmedlemmer fra det Republikanske partiet:

Noen av dem har nettopp vært ved grensen til Mexico og sett med egne øyne den tilstanden som pressesekretær Jen Psaki kaller en «utfordring», for hun nekter å kalle det en «krise». De Republikanske kongressmedlemmene kaller det ikke bare «en humanitær krise», men de legger hele ansvaret for situasjonen på Biden-administrasjonens politikk, og de kaller i tillegg hele situasjonen for «en utenrikspolitisk tabbe».

Kongressmedlemmene forteller at antallet mennesker som kommer til grensen nå, langt overskrider hva man kan kalle «naturlig sesongvariasjon». Overkapasiteten er nå på 420 %. Av de som kommer, har 15.000 kommet seg unna og inn i landet uidentifisert, uten noen form for covid-test. Folk kommer til grensevaktene uten identitetspapirer, de snakker ikke engelsk, men de har flybilletter med seg, og NGO-folk geileder dem inn på flyene.

Mange av de som kommer er barn uten foreldre, eller andre omsorgspersoner. Jenter har blitt gravide på veien etter voldtekter av smuglere. Jenter helt ned i 11-årsalderen er gravide ved ankomsten til USA. Barna blir av de føderale myndighetene samlet i celler ved grensen. Cellene er bygd for å romme 33 barn, men fylles nå opp med 400 barn. Cellene var også i bruk under Obama-administrasjonen. Smuglerne tilhører kriminelle kartell, som pleide å smugle narkotika, men som nå har oppdaget at menneskehandel er mer lukrativt. Kartellene averterer smugletjenester på Facebook og Tiktok, og de søker også etter yrkessjåfører.

Grensevaktene sier at Biden-administrasjonen har blitt de største tilretteleggerne for menneskehandel, og at de bruker føderale myndigheter til formålet. Ingen kan krysse grensen uten at et eller annet kartell har blitt betalt. Da må vi stille spørsmålet: Hvem er det som betaler?

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.