Rettssal i Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg. Foto: Adrian Grycuk / Wikimedia Commons.

Obligatorisk vaksinering er «nødvendig i et demokratisk samfunn», fastslår Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i en sak fra Tsjekkia.

Saken gjelder flere klager fra foreldre som er bøtelagt for ikke å vaksinere barna sine og fra personer som er blitt nektet å gå i barnehage fordi de ikke var vaksinert i tråd med Tsjekkias vaksinasjonsprogram.

– Tiltaket kan anses som nødvendig i et demokratisk samfunn, sier domstolen om barnevaksinasjonsprogrammet og sier tsjekkiske helsemyndigheter har handlet i tråd med barns beste.

Klagene er behandlet samlet i såkalt storkammer, der 17 dommere avgjør saken. Domstolen konkluderer – med 16 stemmer mot 1 – at retten til privatliv og familieliv ikke er krenket. Et flertall kom også fram til at klager som gjaldt retten til tros-, samvittighets- og religionsfrihet ikke skulle behandles i domstolen.

Dette er den første EMD-dommen om obligatorisk vaksinasjon mot barnesykdommer. Eksperter sier den kan få betydning for eventuelle vedtak om obligatorisk covid-19-vaksinasjon.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.