Sveits har krenket enkelte av menneskerettighetene. Dommen fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) er bare begynnelsen, mener klimaaktivist Greta Thunberg.

Dette melder NTB-Reuters-AFP.

– Over hele verden tar flere og flere mennesker sine regjeringer til retten og holder dem ansvarlig for sine handlinger, sier Thunberg.

Thunberg får støtte fra Greenpeace. Ingen av klimaaktivistene nevner fattigdommen som sprer seg over de vestlige land, noe som mange mener skyldes det evige fokuset på kostbare og tildels meningsløse klimatiltak..

– Denne seieren er et superviktig steg innen klimarettferdighet. Det lover godt for framtidige generasjoner at stater holdes ansvarlig for manglende klimahandling, mener Greenpeace-leder Frode Pleym.

Det er en gjeng bestående av gamle kvinner som står bak søksmålet, kvinner som selv ikke vil oppleve de skremmende klimaendringene de frykter, noe de innrømmer selv.

– Jeg er 82 år og kommer ikke til å se virkningen av avgjørelsene som er tatt i dag, men politikerne må gjennomføre endringer, sa Bruna Molinari, medlem av den sveitsiske kvinneforeningen, før dommen falt i Strasbourg.

Gruppen ved navn KlimaSeniorinnen Schweiz består av eldre sveitsiske kvinner som mener at Sveits ikke har gjort en god nok jobb i kampen mot klimaendringer. Over 2000 kvinner med en gjennomsnittsalder på over 70 år var med på å bringe saken for retten.

Presidenten i EMD, Siofra O’Leary sier den sveitsiske regjeringen har krenket retten til privat- og familieliv.

– De har ikke klart å gjennomføre tilstrekkelige klimatiltak, blant annet å sette et tak på tillatte utslipp, sa O’Leary til rettssalen, hvor flere av de sveitsiske pensjonistene fulgte med.

Den sveitsiske regjeringen har mislykkes i å redusere klimagassutslipp på grunn av utilstrekkelige tiltak, mener pensjonisten.

– Dette er en milepæl for individers rettigheter i Europa og en dag som går inn i rettshistorien. EMD bekrefter i dag at klimaendringene er en alvorlig trussel mot retten til privatliv, som stater må beskytte mot, sier Norges institusjon for menneskerettigheters (NIM) direktør Adele Matheson Mestad.

Norges klima- og miljøminister, Andreas Bjelland Eriksen (Ap), sier at Norge skal etterleve føringene som EMD gir.

– Vi må nå lese dommene grundig for å se hvilken begrunnelse domstolen har, og hva de eventuelt innebærer for Norge, forteller han til NTB.

Press på Sveits

Dommen kan ikke ankes, og den vil derfor legge press den sveitsiske regjeringen til å ta større grep for å redusere klimagassutslipp innen 2030. Paris-avtalen er nå blitt en europeisk lov.

– Bærekraft, biologisk mangfold og nullutslipp er veldig viktig for Sveits. Vi vil fortsette å jobbe med det, dommen kommer ikke til å endre det, sier Sveits’ president Viola Amherd.

Saken var den første av tre rene klimasaker EMD har behandlet, og den blir beskrevet som svært viktig. Den kan bli brukt som rettspraksis i de 46 medlemslandene.

NIMs direktør er tydelig på at dette også vil påvirke Norge.

– Dette får avgjørende betydning også i norsk rett, fordi EMK gjelder som norsk lov. Avgjørelsene innebærer at individer gjennom sin rett til privatliv tilkjennes en viktig og betimelig beskyttelse mot klimaendringene, som er en av de største menneskerettsutfordringene i vår tid, forteller Mestad.

Rødts miljøpolitiske talsperson, Sofie Marhaug, sier klimasaken ikke kan overlates til rettsvesenet. Hun mener det er opp til politikerne å plukke opp hansken.

– Vi trenger en rettferdig miljøpolitikk, som stanser de rikestes luksusforbruk. For Norges del må det også innebære at vi ikke fortsetter å gi olje- og gass-bransjen stadig flere utvinningstillatelser, sier Marhaug.

Klimasakene i EMD dreier seg først og fremst om brudd på retten til liv og retten til respekt for privat- og familielivet, som er nedfelt i henholdsvis artikkel 2 og 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjon.

EMD behandlet to andre klimasaker tirsdag. Begge søksmålene ble forkastet. En av sakene involverte Norge.

Seks portugisiske ungdommer gikk rettens vei for å tvinge samtlige EU-land, samt Norge, Storbritannia, Russland, Sveits, Tyrkia og Ukraina til å innfri sine klimaforpliktelser. Men de vant ikke saken i EMD.

– Domstolen mener de juridiske vilkårene for å behandle saken ikke er til stede. Det er i tråd med Norges syn, sier Bjelland Eriksen.

De portugisiske ungdommene klaget også inn 33 land for brudd på forbudet mot diskriminering.

– Jeg håpet virkelig at vi skulle vinne mot alle landene, så åpenbart er jeg skuffet over at det ikke skjedde. Men det viktigste er at retten i den sveitsiske saken sa at regjeringer må kutte mer i utslippene for å beskytte menneskerettighetene. Så en seier for dem er en seier for alle, sier Sofia Oliveira, en av de portugisiske ungdommene.

Les også:

Klimasøksmål mot Norge forkastet : – I tråd med vårt syn, sier klimaministeren

Kjøp Totalitarismens psykologi her! Kjøp eboken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.