I det siste har kristent stoff tatt større plass i Document. Red. vil derfor presisere: Document skal ikke drive misjonering. Det er ikke vår oppgave. Vi skal se en sak fra mange sider. Men det som gjør oppgaven vanskelig er selvsagt at kristendom marginalisert i vårt samfunn. Av våre egne myndigheter.

Før var det venstrefløyen som var fiendtlige til kristendommen. Nå er det like mye såkalt borgerlige.

Hvis det var det gamle NRK som skulle dekket masseinnvandring og islams møte med et kristent land, ville Heradstveit og Kjell Arnljot Wiig hatt et annet tyngdepunkt enn selv Fredrik Solvang. Bemerk jeg snakker ikke om enkeltpersoner, jeg snakker om rammene, og de har flyttet seg langt mot venstre og mot islam. Tilsvarende er kristendom og norsk kultur blitt en raritet.

Vi har ikke tenkt å la det bli en raritet. Noe man går på et Multikulturelt folkemuseum for å se. Vi akter å gjøre vår kulturarv tidsmessig. Det vil si å ta opp kampen. Hva er det ved kristendommen som dagens woke-folk finner utålelig? Hva er det ved kristendommen som sekulariserte mennesker reagerer på?

Kan det være dem det er noe galt med? De fleste er ikke klar over at de har gått fra å være sekulære til sekulariserte. Forskjellen var jeg selv ikke klar over før inntil for noen år siden. Sekulær er noe vi alle er mer eller mindre. Sekularisme er noe annet. Det er en ideologi. Den propaganderer, agiterer og sensurerer. Den er sterkt antikristelig.

Vi har vært forberedt på denne ideologien lenge, med Thomas Hylland-Eriksens kulturrelativisering. Men nordmenn liker ikke å bli relativisert. Hvorfor kan ikke de andre bli relativisert? spør folk bevisst eller ubevisst.

Vi tenker å invitere de som er kristne i studio og invitere dem til debatt, og selv spille rollen som Djevelens advokat: Hva slags spørsmål er det folk har til kristne? Hvordan kan kristendommen revitaliseres? Hvordan kan kristne bli modigere? Hvordan kan kristendommen komme på offensiven i vårt samfunn? Vi mener kristendommen har mye å fare med, det er fundamentet for vår kultur og det ville være katastrofalt om de troende skulle svikte. For det er i tilfelle de som svikter, ikke troen. Kjernen i den har vært den samme i to tusen år. Men den må bli vår. Bare i den grad vi klarer å gjøre den til vår, vil den ha noe å si oss.

Det er disse spørsmål vi baler med.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.