Er begrepet «nordmann» krenkende? Språkrådet jobber med å finne en kjønnsnøytral erstatning. Foto: Språkrådet, logo

Debatten om kjønnsmarkerte titler i staten engasjerer. Nå blir lensmann «politiavdelingsleder». I en større sammenheng kan det bli aktuelt å se på andre ord, som «nordmann», forteller Språkrådet til NRK.

Stortinget vedtok i 2019 enstemmig å innføre kjønnsnøytrale titler. Det skapte reaksjoner da det ble foreslått å avskaffe begrepet mor. Ikke alle var begeistret for at den 900 år gamle tradisjonen med lensmenn ble erstattet med benevnelsen politiavdelingsleder.

Helsesøster ble endret til helsesykepleier, og sysselmann ble endret til sysselmester. Mester er vel nesten rasistisk, noe som har vært hevdet tidligere.

Nå forteller seksjonssjef Daniel Ims at også begrepet «nordmann» er under vurdering.

– «Nordmann» blir i denne tolkningen å forstå som en kjønnsmarkert benevnelse?

– Det er et godt spørsmål. Nordmann blir brukt om begge kjønn. Samtidig blir det klart mest brukt om norske menn. Ikke så mye om norske kvinner.

Ims mener Språkrådet må se nærmere på dette, siden det dukker opp i debatten fra tid til annen.

– Hva er alternativet, da?

– Det alternativet en har i dag, er å bruke adjektiv. Norsk mann, norsk kvinne. «Norske» er et ord på norsk. Det er det helt klart. Om det uten videre kan brukes på den måten, det er for tidlig å si. Rett og slett.

– Da forstår jeg det riktig at også ordet «nordmann» kan bli aktuelt å se nærmere på etter hvert?

– Ja, men det hører ikke med til debatten om stillingstitler i staten. Det er heller en del av den allmenne debatten om kjønnsmarkerte ord, avslutter Ims.

Språkrådet forsøkte på slutten av 90-tallet å erstatte forkortelsen PC med den norske forkortelsen PD, men forsøket har ikke hatt noen videre suksess.

Tegner og samfunnsdebattant Karine Haaland forventer at NRK vil stå imot dette angrepet på bruken av begrepet nordmann, og skriver i en tråd på Facebook:

Her vil nok NRK sette seg klart til morverge. (Sic) Forestillingen om nordmannen som er dødsdømt i hjemlandet Somaliland går for fulle hus i statskanalen for tiden.

Muligens vil en slik endring føre til at vi må rydde opp i vår kulturarv. Kanskje Prima Vera må skrive en ny tekst til denne klassikeren?

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂