Trygve Hegnars leder i Finansavisen onsdag viser til NRKs uredelighet i debatten om kvinneandelen i styrene. Han mener debatten har tatt helt av og at NRK satte rekord i «juks og kvinnemas» da statskanalen 26. mai kunne fortelle at

Kvoteringsloven skulle sikre 40 prosent kvinner i norske selskapsstyrer, likevel er kvinneandelen i børslokomotiver som Yara, Statoil og Telenor langt lavere.

Dette er juks og bedrag skriver Hegnar, og tar for seg styrene i de tre nevnte selskap.

I Statoil er det fire kvinner i et styre på ti. Nærmere 40 prosent kommer man ikke. Selv NRK skulle klare å finne ut det.

Ett av de kvinnelige styremedlemmene trakk seg fra styret av personlige årsaker for noen uker siden, og denne kvinnen er ennå ikke blitt erstattet. Det tar selvfølgelig noe tid å finne nytt styremedlem, NRK bør vite dette og at Statoilstyrets sammensetning derfor er etter lovens intensjon og pålegg.

I Yara og Telenor sine styrer har NRK sett helt bort ifra de kvinnelige ansatterepresentantene. NRK har bare telt de aksjonærvalgte kvinnene og slik funnet ut at kvinneandelen er mindre enn 29 prosent.

Korrekt er (hvis man kan anse kvinnelige ansatterepresentanter som kvinner) at det i Telenor er fire kvinner av 11 styremedlemmer, og i Yara tre av åtte styremedlemmer.

Det skulle bli henholdsvis 36,4 prosent og 37,5 prosent, hvis de i NRK bruker samme kalkulator som oss. Og det er innenfor lovens krav. NRKs overskrift er at vi «ikke når kvoteringsmålet i styrerommet.» Men det er altså manipulering med tall, og helt feil.

Loven er klar og den blir oppfylt.

 

Kvinnemaset. Finansavisen, 27.05.2015