Tingrettsdommer Siv K. Kvåli nedla fullt referatforbud i gruppevoldtektssaken som går for Oslo tingrett. Foto: Berit Roald / NTB

Document har trukket et referat fra en grov voldtektssak som nå går for Oslo tingrett.

Oslo tingrett hadde lagt ned totalt referatforbud, men fredag ble forbudet opphevet av Borgarting lagmannsrett. Søndag kveld kveld publiserte Document et referat fra rettsforhandlingene. Samme kveld anket Advokatfirmaet Sulland v/advokat Henriette Willix Borgartings kjennelse til Høyesterett. Willix er forsvarer for en av de tiltalte i saken, tiltalt nummer 2.

I dag gav Borgarting anken oppsettende virkning, hvilket innebærer at tingrettens referatforbud fremdeles er gjeldende.

Document trakk artikkelen, selv om jusen på dette området ikke er glassklar på om vi var forpliktet til det.

Dagens kjennelse fra Borgarting:

Etter anke fra Norsjk [sic] redaktørforening og Norsk Presseforbund avsa lagmannsretten 5. februar 2021 kjennelse med denne slutningen:

I tingrettens kjennelse 1. februar 2021 og beslutning 4. februar 2021 gjøres den endring at det gis adgang til å referere fra hele hovedforhandlingen, men at det forbys å gjengi offentlig opplysninger som kan være egnet til å identifisere de tiltalte eller
fornærmede, samt sensitiv informasjon om de tiltalte, fornærmede og vitner.

Advokatfirmaet Sulland AS v/advokat Henriette Willix har i ankeerklæring 7. februar 2021 anket lagmannsrettens kjennelse til Høyesterett. Det er lagt ned prinsipal påstand om at Høyesterett treffer realitetsavgjørelse slik at tingrettens avgjørelse i saken opprettholdes.
Subsidiært er lagt ned påstand om opphevelse av tingrettens kjennelse.

Ankende part har framsatt begjæring om oppsettende virkning av anken.

Lagmannsretten beslutter herved å gi oppsettende virkning, jf. straffeprosessloven § 382 første ledd.

 

Støtt Document – vi er øynene og ørene du trenger i dagens Norge

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.