Advokat Henriette Willix. Foto: Advokatfirmaet Sulland.

Document har trukket kommentarartikkelen «Henriette Willix’ mistenkeliggjøring av Document bidro til at Borgarting snudde».

Willix er en av forsvarerne i en rettssak om grove, gjentatte voldtekter mot en mindreårig jente som verserer for Oslo tingrett. Hun truer nå med å kreve at Document blir bøtlagt for å ha sitert fra hennes anke til Høyesterett over opphevelse av tingrettens referatforbud.

I den aktuelle kommentaren siterte Document fra anken, som savner enhver påskrift om at den på noen måte er unntatt offentlighet.

Både vi og Redaktørforeningen er usikre på om advokat Willix har retten på sin side, men velger likevel å trekke artikkelen nå.

Fra Willix’ e-post til Document:

Vår oppfatning er dermed at pressen ikke har adgang til å referere innholdet i vår anke, ettersom den inneholder en omfattende begrunnelse for hvorfor vi mener det må pålegges et delvis referatforbud i saken, som nå også er resultatet etter lagmannsrettens kjennelse i går.

Brudd på referatforbud behandles etter domstolloven kapittel 10, se § dl 199.

Les mer om saken:

Wessel-Aas: – Referatforbud i retten er et alvorlig inngrep i demokratiet

Dette er hva du får vite om det som skjer i sal 227 i Oslo tingrett: Ingenting.

Slik må det føles å være borger i en bananrepublikk

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.