Tiwaz er runen som forbindes med guden Tyr og er formet som en pil som peker oppover. «Ty eller Tyr er i den norrøne mytologien krigsguden og rår over hvem som skal vinne i strid. «I Snorres Edda leser vi at da æsene skulle binde Fenrisulven, krevde ulven at noen la hånden sin i munnen dens. Kun Ty hadde mot til dette. Han la høyre hånden i ulvens gap. Men lenken holdt, og æsene nektet å slippe ham fri, og Ty var etter dette enhendt. Ty var også kjent for å være den eneste som torde å mate Fenrisulven fordi den var så stor og sterk», skriver Wikipedia. Foto: Pixabay 

Den svenske statsadvokaten Petra Lundh ønsker at tyr-runen skal sidestilles med hakekorset og mener presentasjonen av den skal være nok til å dømme for hets mot etniske grupper.

Bakgrunnen for ønsket til Lundh er en demonstrasjon i forbindelse med bokmessen i Göteborg i 2017, hvor 14 personer ble siktet for hets mot folkegrupper, skriver SVT Nyheter.

Personene ble dømt for andre forbrytelser, men ble frifunnet for mistanken om oppfordring til hets mot folkegrupper i både tingretten og lagmannsretten, noe statsadvokaten nå anker til høyesterett.

Siktelsen for hets var blant annet basert på at de mistenkte hadde plakater der personer med jødisk bakgrunn ble navngitt og utpekt som kriminelle, og at de navngitte personene ble beskyldt for å ha begått «folkemord» på den nordiske befolkningen i en av appellene. Den andre årsaken er at demonstrantene hadde uniform, «uniformlignende» utstyr, flagg og skjold med den nordiske motstandsbevegelsens symbol tyr-runen på.

Lundh begrunner ønsket om å sidestille hakekorset og tyr-runen med at symbolbruk har ført til overbevisning tidligere.

– Det finns tidigare fall som liknar detta där man dömt för hets mot folkgrupp. Det handlar om demonstrationer där deltagarna haft enhetlig uniformsliknande klädsel, burit en viss symbol och där man hållit tal. Den stora skillnaden är att man i det här fallet burit en symbol som inte är lika välkänd som nazistsymbol som till exempel hakkorset är och att man inte haft uniformer från 30- och 40-talen, sier Lundh i en pressmelding.

Lundh mener at det er godt kjent av både nazister og overlevende fra Holocaust at tyr-runen ble brukt av nazistene på 1930- og 1940-tallet, og at det var åpenbart for alle som så demonstrasjonen at folket som deltok, ønsket å spre nazistiske meldinger. Det er i denne konteksten hun vil at bruk av tyr-runen skal få konsekvenser.

– Min bedömning är att alla de samlade omständigheterna i det här fallet gör att personerna bör dömas för hets mot folkgrupp, trots att delar av materialet omfattas av tryckfrihetsförordningen. Det är sammanhanget som tyrrunan bärs i som ska bedömas. Särskilt viktiga omständigheter anser jag vara det tal som hölls och den uniformsliknande klädseln, säger Petra Lundh.

Kjøp Klanen her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.