Bertil Malmberg (SD) hevdet i slutten av april at folk fra Sør-Sudan har lavere gjennomsnittlig IQ enn andre folkegrupper. Han tiltales nå for «hets mot folkgrupp». Om påstanden er sann, er irrelevant, mener statsadvokaten.

Malmberg er gruppeleder for Sverigedemokraterna (SD) i Trosa. Han kom med uttalelsen i et møte for regionsfullmektige i slutten av april.

Det var sosialdemokraten Christine Gilljam som anmeldte Malmberg til politiet. Hun mente at uttalelsene «ger uttryck för rasbiologiskt tänkande som utgår från att man kan dela in mänskligheten i olika raser, där vissa är mer värda än andra».

Malmberg står på sitt, og mener uttalelsen ikke er generaliserende, og at den samsvarer med virkeligheten. Han får ikke støtte fra SDs gruppeleder i regionen, Anton Berglund, som kaller det uakseptabelt å bruke slikt språk. Berglund har nå oppfordret Malmberg til å trekke seg fra alle politiske verv.

– Det här är ingenting som vi som parti står bakom, utan ett uttalande som vi inte anser är rätt och riktigt. Det är därför det ligger på medlemsutskottet nu, säger Anton Berglund till SVT Nyheter.

I stevningen fra påtalemyndigheten skriver statsadvokat Robert Eriksson:

«Bertil Malmberg har uttryckt missaktning om folkgruppen sydsudaneser med syftning på nationellt ursprung genom att uppge att personer från nämnda nation har lägst intelligensnivå och sämst IQ eller liknande uttryck.»

Uttalelsene til Malmberg var basert på en forskningsstudie som konkluderte med at flyktningbarn fra Sør-Sudan hadde svært lav IQ i gjennomsnitt.

En genomsnittlig artonårig sydsudanes har lägre intelligens än tre av fyra brittiska nioåringar. De artonåriga sydsudaneserna presterar dock något bättre än brittiska sjuåringar.

Forskarna menar att sydsudaneserna presterar ungefär i nivå med bushmän, som anses ha en IQ på 55. De är dock något sämre än afrikanska pygméer med en IQ på 57.

Fria Tider kontakter statsadvokaten for å stille noen spørsmål.

Men om det nu finns en studie som bekräftar det han säger, anser du att det då ändå ska vara olagligt att säga det?

– Ja, jag har påstått att det är brott enligt (brottsbalken) 16:8 och sedan får vi se vad domstolen gör för bedömning.

Enligt dig så spelar det alltså ingen roll om det han sade är sant eller inte, det är ändå brottsligt?

– Det är frågan hur lagstiftarna lagt upp det, och missaktningen ska ju då… Nej, jag tar inte det här i media. Jag kommer att dra mina synpunkter i domstolsmiljö, avslutar Robert Eriksson.

Dansk professor opplevde noe lignende

Den danske psykologen og IQ-forskeren Helmuth Nyborg ble saksøkt på samme bakgrunn for noen år siden.

Nyborg har flere ganger fremstått som en kontroversiell aktør i IQ-debatten, særlig på grunn av hans holdninger når det gjelder IQ-forskjeller mellom kjønn og ulike folkeslag. Han har også argumentert for at opp mot 20 prosent av befolkningen overhodet ikke bør få barn.

Han ble saksøkt for vitenskapelig uredelighet på grunn av en artikkel han skrev i 2011, hvor han hevdet at den massive innvandringen (kombinert med velferdsstaten) ville redusere gjennomsnittlig IQ i de nordiske land, noe som på sikt ville føre til demokratiets undergang.

Nyborg gjentok budskapet i flere kronikker. Han vant til slutt saken etter en langvarig prosess, men ble frosset ut av det gode selskap og nektet tittelen professor emeritius da han gikk av med pensjon.

Hellmuth Nyborg har for øvrig vært gjesteskribent i Document (i 2010). I 2019 sammenlignet han den muslimske innvandringen med nazi-invasjonen i 1940.

– Under andre verdenskrig gjennomgikk min far og andre motstandsfolk en smertefull prosess som brutalt sorterte de ekte vennene fra overfladiske bekjente og egentlige folkefiender.

– Og så hadde vi folkemajoriteten eliten, politikerne, fiendene. Mange så faren, men prekte om fredsommelig passivitet og kompromisset seg fram, sammen med biskoper, pasifister, de radikale og engstelige medier. Næringslivet så gode forretninger, og penger lukter ikke.

Nå gjentar historien seg, mente Nyborg.

Omstridt forskning

Forskning på varierende IQ mellom folkegrupper er meget omstridt. Mange mener at selve forskningen i seg selv er rasistisk. Men uansett hva man mener om slik forskning, så bør den møtes med argumenter og fakta, ikke med tiltale og trusler.

Uten å ta stilling til selve forskningen, vil jeg påpeke at forskning på gruppenivå ikke sier noe om det enkelte individ. Og det må være lov til å sitere fra forskningsrapporter.

Forskningen kan ha mangler, og den kan lande på helt feil konklusjoner. Men en form for vitenskap som kun leter etter ønskede konklusjoner, er komplett verdiløs. Mange store vitenskapelige fremskritt er et resultat av forskningsprosjekter som har gitt uønskede resultater.

Sannheten er viktigere enn det evige maset om «mangfold, inkludering og likestilling», som i beste fall er helt nøytrale begreper. Uten sannhet slutter virkeligheten å ha noen mening.

Sannhet er alltid bedre enn løgn, selv når sannheten er ubehagelig. Og det er mange signaler som tyder på at IQ-nivået synker i de fleste vestlige land, noe som på sikt kan true vår velferd og vårt demokrati.

De lærde strides om forklaringen. Noen hevder at dumme kvinner får flere barn enn smarte kvinner. Andre skylder på mangler i kostholdet.

Da Charles Murray og Richard Hernstein i boken The Bell Curve (1994)  diskuterte forskjellene mellom etniske gruppers gjennomsnittsintelligens, ble stemningen rundt intelligensforskning trykket til bunns.

Men det alle burde være enige om, er at det er en god idé om vi finner ut hva som er årsaken til denne trenden. For konsekvensene kan bli dramatiske i et stadig mer teknologisk styrt samfunn.

Inngrepene i ytringsfriheten ødelegger den frie tanke, og reduserer muligheten for fremskritt og vitenskapelige gjennombrudd. Selv om det i denne omgang rammer noe så omstridt som IQ og rase.

Fria Tider
SVT

Kjøp Thomas Knarviks bøker her! In His Name har ikke tidligere vært i salg i Norge. Vi har et lite og eksklusivt restopplag. Benytt sjansen!