Politiet har sperret av et stort område for den planlagte demonstrasjonen til den ytterligående gruppen Nordfront. Flere av deltakerne har kommet fra andre land og det oppgis forskjellige anslag for antallet i de svenske avisene  fra rundt 200 til 1000. Politet sier at det er rundt 500. Samtidig samles, som forventet, et langt større antall av motdemonstranter seg – mellom 10.000 og 15.000.

Nordfront-demonstrantene stiller med plexiglass-skjold og skuddsikre vester, rapporteres det. Og noen tar på seg hjelm.

Mange mener at det beste er å holde seg borte og ikke å gi demonstrantene oppmerksomhet. Eller man kan bruke humor, som her:

Politiet har delt ut flyveblad til demonstranter :

Om ni inte vill riskera att rapporteras för hets mot folkgrupp
• Uppträd inte i uniformerad klädsel som vid en samlad bedömning skulle kunna kop-
plas till former och utseende i nationalsocialistiska demonstrationer under 1930- och
1940-talen.
• Utöva inget uniformt uppträdande, t.ex. taktfast marsch med fanor och sköldar eller
gemensamma hälsningsrop, som vid en samlad bedömning skulle kunna kopplas till
demonstrationsformer och uppträdande vid nationalsocialistiska demonstrationer
under 1930- och 1940-talen.
• Använd inte emblem, tecken eller andra attribut som kan uppfattas som ersättnings-
symboler för t.ex. hakkors eller andra nationalsocialistiska symboler.

Og til motdemonstranter:

• Ge inte våldsamma motdemonstranter stöd och skydd i er demonstration. Om
polisen slipper ingripa mot ordningsstörningar kan vi istället använda vår resurs till att
dokumentera och ingripa mot eventuell brottslighet som begås, t.ex. brottet hets mot
folkgrupp.
• Ta aktivt avstånd från våldsamma motdemonstranter t.ex. genom att be dem ta av sig
sin maskering eller att lägga ifrån sig stenar och flaskor. Fungerar inte det så ta pas-
sivt avstånd från dem genom att ignorera dem och dra er undan från dem.
• Den som med oväsen eller på annat sätt stör ett tillståndsgivet möte kan bli avvisad
och rapporteras för störande av allmän sammankomst.

Idag feirer jødene Jom Kippur. Datoen for nazidemonstrasjonen er neppe tilfeldig valgt.

Mange motdemonstranter har samlet seg. De har ikke fått politiets tillatelse til å demonstrere.

En ny vinkel på problemstillingen

Ikke alle er like gjennomtenkte. Denne er ihvertfall tvetydig, avhengig av ståsted:

Kommunledelsen i Gøteborg velger å flagge med FN-flagget i anledning demonstrasjonen.

– FN-flaggan och FN-stadgan representerar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla oberoende av bakgrund, kön, språk eller religion. Den står för allt NMR inte står för, säger Lena Malm (S), ordförande i kommunfullmäktiges presidium.

Politiet regner med at Antifa og Nordfront braker sammen etter demonstrasjonen og har bedt alle turistbussene som står parkert i nærheten om å flytte på seg.

Antifa mobiliserer.