Kina kunne og burde ha reagert raskere for å hindre spredning av koronasmitte, mener ekspertgruppe. Foto: AP / NTB

Kina og Verdens helseorganisasjon (WHO) kunne og burde ha reagert raskere for å hindre en katastrofe da koronapandemien var i startfasen, mener ekspertgruppe.

Den uavhengige ekspertgruppen, som også tidligere har lagt fram en rapport om pandemien for WHOs ledelse, kommer tirsdag med sin andre rapport.

I rapporten heter det blant annet at Kina trolig kunne ha reagert raskere da faresignalene begynte å melde seg.

Både lokale og nasjonale myndigheter i Kina burde ha satt i verk strengere tiltak alt i januar, heter det videre.

Ekspertgruppen kritiserer også WHO for å ha reagert seint og mener at strakstiltak for å bremse smittespredning burde ha blitt innført i samtlige land der smitte var sannsynlig.

Underrapportering
Ekspertgruppen ledes av New Zealands tidligere statsminister Helen Clark og Liberias tidligere president Ellen Johnson Sirleaf og begynte sitt arbeid i juli i fjor etter at WHOs medlemsland etterlyste en «uavhengig evaluering» av WHOs håndtering av pandemien.

Ekspertene konkluderer i sin siste rapport med at antallet smittede og døde under pandemien er langt høyere enn de henholdsvis 100 millioner og 2 millioner som er rapportert.

– Det virker åpenbart at volumet av infeksjoner tidlig under epidemien var høyere enn rapportert i alle land, heter det i rapporten.

– En epidemi som i stor grad var skjult bidro til den globale spredningen, slår ekspertgruppen videre fast.

Burde erklært tidligere
Ekspertene stiller også spørsmål ved om WHO burde ha erklært pandemi tidligere, noe som først skjedde 11. mars i fjor.

Blant dem som har hevdet dette er president Donald Trump, som trakk USAs støtte til WHO og anklaget organisasjonen for å være i lomma på Kina.

Dersom pandemi hadde blitt erklært tidligere, ville trolig flere land ha innsett alvoret tidligere og satt i verk tiltak som kunne ha bremset smittespredningen, mener ekspertgruppen.

WHO og landenes nasjonale myndigheter var heller ikke raske nok med å advare om at viruset kunne spres mellom mennesker, og at mange som var symptomfrie også kunne overføre det til andre, heter det i deres rapport.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.