Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Norsk Jernbaneforbund (NJF) demonstrerte i vår mot innføring av EUs fjerde Jernbanepakke. Foto: Vidar Ruud / NTB

Stortingsflertallet kom torsdag i mål med formuleringen av spørsmålet det vil stille Høyesterett om norsk tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke.

«Kan Stortinget med hjemmel i Grunnloven § 26 annet ledd samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke?» heter det i spørsmålet.

Saken ble avgitt fra Stortingets transportkomité torsdag.

Det er Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV som sammen har besluttet å be om en vurdering fra Høyesterett.

For første gang siden 1945 tas dermed Grunnlovens paragraf 83 i bruk. Den sier at Stortinget kan innhente betenkninger fra Høyesterett om juridiske emner.

Bakteppet for initiativet fra de fire partiene er en bekymring for at fjerde jernbanepakke kan føre til at Norge overfører myndighet til EU på en grunnlovsstridig måte.

 

Kjøp Asle Tojes bok her! Vi pakker og sender for deg hvis du skriver «julegave» i meldingsfeltet.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.