Først var det Ola Elvestuen, nå er det NHO som advarer den nye regjeringen mot å legge EUs fjerde jernbanepakke på is. Men faktum er at det etter valget ikke er flertall for å tiltre EUs fjerde jernbanepakke. Ap har derfor bedt EØS-komiteen om at den ikke vedtas på fredagens møte.

Det synes Elvestuen og NHO er ille. Men det er parlamentarisme i praksis.

– NHO forventer at regjeringen gjennomfører Stortingets beslutning om jernbanepakken, sier Tore Myhre, direktør for internasjonal avdeling i NHO.

Han er sterkt bekymret for konsekvensene hvis jernbanepakken blir satt på vent på grunn av valget.

EØS-komiteen skal etter planen behandle saken på sitt møte fredag. EUs fjerde jernbanepakke vil da bli innlemmet i EØS etter at Stortinget ga klarsignal for dette i juni.

Men etter valget er flertallet i det nye Stortinget mot den store jernbanereformen, og Arbeiderpartiet har sendt en formell forespørsel til regjeringen om å utsette behandlingen av saken i EØS-komiteen.

Det får Myhre til å slå alarm.

Han er spesielt bekymret for hva som vil skje hvis en ny regjering reverserer et eventuelt vedtak i EØS-komiteen. Det vil bryte med all sedvane, advarer NHO-toppen.

-Ideologi og populisme

Olav Elvestuen mener at motstanden mot jernbanepakken handler om ideologi og populisme. Et annet ord for nasjonal suverenitet…?

– EUs fjerde jernbanepakke skal løse opp de fragmenterte, nasjonale jernbanesystemene. Uten felles systemer blir det vanskeligere med flere togreiser på tvers av landegrensene – også grensekryssende trafikk mellom Norge og Sverige, sier Elvestuen.

Ifølge Venstre-politikeren trenger vi mer europeisk samarbeid hvis jernbanen skal bli mer konkurransedyktig.

Elvestuen mener videre at motstanden mot pakken dreier seg om ideologi og populisme og går utover passasjerers ønske om et mer moderne jernbanetilbud.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂